Z całą pewnością nasz zespół prawny dysponuje największą wiedzą z zakresu prawa pracy kierowców w kraju. Kancelaria posiada unikalną wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz procesową z zakresu prawa pracy kierowców.

Źródła naszej przewagi:

Posiadamy kilu prawników specjalizujących się w prawie pracy kierowców, którzy są autorami wielu unikalnych opracowań prawnych poświęconych prawu pracy kierowców. W szczególności nasi prawnicy specjalizują się w:

 • uregulowaniach kodeksu pracy,

 • uregulowaniach ustawy o czasie pracy kierowców,

 • unijnych przepisach prawa pracy kierowców (pracowników delegowanych),

 • europejskich uregulowaniach prawa pracy,

 • krajowych i unijnych unijnych uregulowaniach zabezpieczeń społecznych.

W przedmiotowym zakresie prawnicy KPV są autorami wielu opracowań prawnych, autorami elementów projektów nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, autorami propozycji nowelizacji do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Nasze unikalne opracowania dotyczące czasu pracy

W dorobku KPV znajdują się dwa autorskie i unikalne opracowania dotyczące prawa pracy:

 • „Czas pracy pracowników mobilnych -relacje pomiędzy uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE, Ustawy o czasie pracy kierowców i Kodeksu Pracy” – autor Mariusz Miąsko (podręcznik, 1128 stron), opracowanie sporządzone pod przewodem prof. A Świątkowskiego i dr Marcina Wujczyka (Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego),

 • „Zasadność wypłaty ryczałtów noclegowych – analiza jurydyczna” – autor Mariusz Miąsko opracowanie sporządzone pod przewodem prof. A Świątkowskiego i dr Marcina Wujczyka (Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego),

 • kilkadziesiąt publikacji i opracowań prawnych poświęconych czasowi pracy kierowców.

W dorobku prawa pracy znajdują się także liczne publikacje i opracowania prawne pozostałych prawników KPV: Karoliny Otfinowskiej, Magdaleny Szaraniec-Kurzydym, Marii Krawczyk, Piotra Potockiego i wielu innych.

Wiedza praktyczna:

Nasi prawnicy dysponują unikalną wiedzą i zrozumieniem warstwy matematycznej przepisów prawa pracy, zdobytą podczas przygotowywania algorytmów informatycznych programu VTS, służącego do wykonywania ewidencji czasu pracy kierowców, wyliczania wynagrodzeń, oskładowania (ubruttowienia) wynagrodzeń. Zespół posiadł dzięki temu unikalną i wyjątkową wiedzę, której nie da się powziąć w żadnym z obecnie istniejących na rynku podręczników. Wiedza ta stanowi ogromną przewagę nad konkurencją.

Unikalne doświadczenie:

KPV posiada unikalne ogromne doświadczenie procesowe z zakresu prawa pracy kierowców. Dzięki temu posiadamy unikalną wiedzę na temat metod zastosowania poszczególnych instytucji prawa pracy w taki sposób, aby przyniosły oczekiwany pozytywny skutek w procesie. Jest to wyjątkowa wiedza, której nie da się przeczytać i nauczyć w żadnym podręczniku – tę wiedzę zbiera się latami w trakcie setek podobnych do siebie procesów przed Sądami Pracy.

Unikalne umiejętności:

Nasi prawnicy, posiadający niepowtarzalną w kraju wiedzę z zakresu prawa pracy kierowców, potrafią jako jedyni w Polsce stworzyć unikalne rozwiązania i konstrukcje prawne, pozwalające zabezpieczyć firmy transportowe oraz znacznie zmniejszyć koszty obsługi wynagrodzenia przy zachowaniu niezmienionego wymiaru wynagrodzenia netto kierowcy.

W szczególności tworzymy:

 • unikalne regulaminy pracy i wynagradzania (nieposiadające odpowiedników w kraju),

 • unikalne i autorskie umowy cywilnoprawne dla kierowców (bezpieczne i tanie) gwarantujące kierowcą takie same świadczenia socjalne, jak umowy o pracę,

 • unikalne konstrukcje pozwalające na korzystne dla pracodawców rozliczenie zagranicznej płacy minimalnej pracowników delegowanych,

 • unikalne konstrukcje pozwalające na zmniejszenie ubruttowienia wynagrodzeń.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPRAWACH KLIENTA

– NA TEMAT PRAWA PRACY KIEROWCÓW WIEMY TO CZEGO NASI PRZECIWNICY I KONKURENCI

DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.