27. Mar
Odpowiedzialność skarbowa za nieuiszczanie danin publicznych od diet i ryczałtów noclegowych kierowców

Odpowiedzialność skarbowa za nieuiszczanie danin publicznych od diet i ryczałtów noclegowych kierowców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem poświęconym "Odpowiedzialności skarbowa za nieuiszczanie danin publicznych od diet i ryczałtów noclegowych kierowców". Materiał dostępny pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/03/odpowiedzialnosc-skarbowa-za-nieuiszczanie-danin-publicznych-od-diet-i-ryczaltow-noclegowych-kierowcow/.
23. Mar
Interpretacje indywidualne Urzędu Skarbowego i ZUS

Interpretacje indywidualne Urzędu Skarbowego i ZUS

Na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl prezentujemy Państwu dwa opracowania poświęcone indywidualnym interpretacjom:   1. Urzędu Skarbowego: http://jazdaprawna.pl/2017/03/indywidualna-interpretacja-urzedu-skarbowego/ 2. ZUS: http://jazdaprawna.pl/2017/03/interpretacje-indywidualne-zus/   Zachęcamy do lektury!
20. Mar
Polski transport na arenie międzynarodowej

Polski transport na arenie międzynarodowej

Przedsiębiorstwa transportowe posiadają wyjątkowo dobre warunki rozwoju z uwagi na m.in. bardzo dobre położenie geograficzne Polski w Europie. Warto przyjrzeć się bliżej sytuacji polskiego przewoźnika na arenie międzynarodowej oraz zagrożeniom jakie stoją przed nim.     Materiał dostępny pod adresem:  http://jazdaprawna.pl/2017/03/polski-przewoznik-na-arenie-miedzynarodowej-realia-i-prognozy/
16. Mar
Jak zwolnić firmę od odpowiedzialności karnej i finansowej?

Jak zwolnić firmę od odpowiedzialności karnej i finansowej?

Od niedawna za wszelkie wykroczenia firm odpowiedzialność ponosi nie tylko kierowca, przedsiębiorstwo lub posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, ale także, w myśl Art 92 ust. 3 każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do …
13. Mar
Przypominamy o zmianie wzoru świadectwa pracy

Przypominamy o zmianie wzoru świadectwa pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy z dotychczas zatrudnionym pracownikiem. Wprowadzone zostało jednocześnie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, w którym można znaleźć pomocniczy wzór nowego świadectwa pracy. Przedmiotowa zmiana jest bardzo istotna zarówno …
9. Mar
Minimalne płace w Europie, orzecznictwo TK ws. ryczałtów noclegowych - te informacje powinieneś znać!

Minimalne płace w Europie, orzecznictwo TK ws. ryczałtów noclegowych - te informacje powinieneś znać!

  Minimalne płace: niemiecka MiLoG i francuska Loi Macron – przedstawienie nowych wymogów w zakresie delegowania kierowców i wyliczania płac minimalnych. Minimalna Włoska, Austriacka i Holenderska – nowe obowiązki przedsiębiorców transportowych. Kadrowo-księgowe spojrzenie na zagadnienie wypłaty minimalnego wynagrodzenia kierowców w krajach delegowania. Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada br. i jego konsekwencje dla …
6. Mar
Przewóz drogowy w kontekście czasu jazdy oraz czasu pracy

Przewóz drogowy w kontekście czasu jazdy oraz czasu pracy

Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 ustawy o drogach publicznych: "drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne". Wniosek z tego, że bazy firm nigdy (a tereny miejsc załadunków i rozładunków prawie nigdy), nie są jednocześnie drogami publicznymi, …
2. Mar
Od 1 marca zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Od 1 marca zmiany w sposobie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, uległa zmianie organizacja służb celno- skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sprawdź co powinieneś wiedzieć …
2. Mar
Od 350-2000 zł wzrośnie koszt oskładkowania kierowcy za pracę w Niemczech po orzeczeniu TK

Od 350-2000 zł wzrośnie koszt oskładkowania kierowcy za pracę w Niemczech po orzeczeniu TK

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   I. WSTĘP – TROCHĘ NA TEMAT WYPOWIEDZI „EKSPERTÓW”         Zagadnienie wzrostu kosztów wynagrodzenia kierowców po orzeczeniu TK w sprawie ryczałtów noclegowych, wydaje się ze wszech miar poważne i godne mądrego potraktowania, a zwłaszcza obiektywnego wyliczenia oraz racjonalnej, merytorycznej dyskusji. Tymczasem czytając niektóre wpisy …