23. Sty
Analiza dopuszczalności wypłaty ryczałtów noclegowych po orzeczeniu TK (K 11/15)

Analiza dopuszczalności wypłaty ryczałtów noclegowych po orzeczeniu TK (K 11/15)

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   I. Wstęp – szacunkowe wyliczenie wzrostu kosztów oskładkowania wynagrodzenia Z uwagi na zbliżającą się konieczność rozliczenia wynagrodzeń za styczeń 2017 r. dla kilkuset tysięcy kierowców transportu międzynarodowego, nurtujące jest pytanie, czy po orzeczeniu TK (K 11/15) dopuszczalne jest wypłacanie ryczałtów noclegowych jako świadczeń zwolnionych z …
19. Sty
Ważne informacje dla branży transportowej!

Ważne informacje dla branży transportowej!

  Minimalne płace: niemiecka MiLoG i francuska Loi Macron – przedstawienie nowych wymogów w zakresie delegowania kierowców i wyliczania płac minimalnych. Minimalna Włoska, Austriacka i Holenderska – nowe obowiązki przedsiębiorców transportowych. Kadrowo-księgowe spojrzenie na zagadnienie wypłaty minimalnego wynagrodzenia kierowców w krajach delegowania. Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada br. i jego konsekwencje dla …
16. Sty
O ile wzrośnie oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy we Francji po orzeczeniu TK ws. ryczałtów noclegowych?

O ile wzrośnie oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy we Francji po orzeczeniu TK ws. ryczałtów noclegowych?

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   I. Wstęp Wnioskując z wręcz niezliczonych telefonów do naszej kancelarii, mogę się domyślać, iż wszyscy pracodawcy branży transportowej, wyczekują informacji, iż można znowu zaliczać nieubruttowione ryczałty noclegowe na poczet płacy minimalnej. Jako współtwórca konstrukcji prawno-ekonomicznych wynagrodzeń kierowców chciałbym, aby nadal bezpiecznie można było zaliczać kierowcom …
12. Sty
Zmiana wzoru świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

Zmiana wzoru świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy z dotychczas zatrudnionym pracownikiem. Wprowadzone zostało jednocześnie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, w którym można znaleźć pomocniczy wzór nowego świadectwa pracy. Przedmiotowa zmiana jest bardzo istotna zarówno …
10. Sty
Od 350-2000 zł wzrośnie koszt oskładkowania kierowcy za pracę w Niemczech po orzeczeniu TK

Od 350-2000 zł wzrośnie koszt oskładkowania kierowcy za pracę w Niemczech po orzeczeniu TK

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   I. WSTĘP – TROCHĘ NA TEMAT WYPOWIEDZI „EKSPERTÓW”         Zagadnienie wzrostu kosztów wynagrodzenia kierowców po orzeczeniu TK w sprawie ryczałtów noclegowych, wydaje się ze wszech miar poważne i godne mądrego potraktowania, a zwłaszcza obiektywnego wyliczenia oraz racjonalnej, merytorycznej dyskusji. Tymczasem czytając niektóre wpisy …
9. Sty
Kiedy najpóźniej pracodawca może nakazać pracownikowi pozostanie w pracy w godzinach nadliczbowych?

Kiedy najpóźniej pracodawca może nakazać pracownikowi pozostanie w pracy w godzinach nadliczbowych?

W niniejszej publikacji opracowana została problematyka pracy w godzinach nadliczbowych, ze szczególnym uwzględnieniem momentu, w którym najpóźniej pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek pozostania w godzinach nadliczbowych. W kontekście tegoż zagadnienia warto odnieść się do uregulowań Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) art. 151 i następne, gdzie dokładnie określone zostały wszystkie obowiązki i …
5. Sty
Płaca minimalna w Austrii

Płaca minimalna w Austrii

W związku z wprowadzeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego w Austrii należy przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z przedmiotową materią. Na początku właściwym jest wskazać, że co do zasady obowiązek zapewnienia stosownego wynagrodzenia, odpowiadającego w swojej wysokości płacy minimalnej dla pracowników z innych krajów Unii Europejskiej, istniał już w przeszłości, natomiast od 1 stycznia uległ rozszerzeniu, po wprowadzeniu …
2. Sty
UWAGA! To powinieneś wiedzieć po publikacji Orzeczenia TK ws. ryczałtów noclegowych

UWAGA! To powinieneś wiedzieć po publikacji Orzeczenia TK ws. ryczałtów noclegowych

Jak już informowaliśmy 30 grudnia 2016 roku, opublikowano wyrok TK odnoszący się do konstytucyjności uregulowań związanych z wypłatą ryczałtów noclegowych. Na internetowej stronie wnioskodawcy skargi konstytucyjnej (TLP) umieszczono informację sugerującą, iż jasne stało się, iż orzeczenie stanowi od tej pory podstawę dla oddalania powództw kierowców. Należy jednak zaznaczyć, iż najoględniej rzecz ujmując, informacja ta jest …
30. Gru
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 listopada br. ws. ryczałtów za noclegi opublikowany!

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 listopada br. ws. ryczałtów za noclegi opublikowany!

Jakie mogą być jego konsekwencje dla branży transportowej? Istnieje jedna konstrukcja prawna, pozwalająca nadal wypłacać ryczałty jako składniki zwolnione z oskładkowania, ale będzie to wymagało dosłownie natychmiastowego działania przedsiębiorców transportowych.   Osoby zainteresowane przedmiotowym rozwiązaniem mogą kontaktować się z przedstawicielami Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. pod numerami: (12) 637 24 57, 509 982 577, 502 189 280, 606 …