W tym miejscu będziemy Państwa informować o najnowszych ciekawostkach z prawa transportowego! Chcesz wiedzieć więcej? Znać informacje, o których jeszcze nikt nigdzie nie pisał?

Z nami to takie proste!

  • Czy wiesz, że… od 3 lat nie obowiązuje Polaków umowa AETR?

  • Czy wiesz, że… umowa AETR dzięki interwencji Kancelarii Prawnej Viggen będzie ponownie obowiązywała od 2014 roku? Czytaj więcej

  • Czy wiesz, że… zaświadczenia lekarskie są wydawane dla firmy transportowej a orzeczenia lekarskie dla kierowcy?

  • Czy wiesz, że… każdy kierowca w firmie musi poświadczyć pisemnie, że zapoznał się z „oceną ryzyka zawodowego”?

  • Czy wiesz, że… w firmie transportowej dla grupy zawodowej „kierowców” musi być wykonana „ocena ryzyka zawodowego” niezależnie od odbytych szkoleń BHP?

  • Czy wiesz, że… mocowanie ładunków jest wymagane bez względu na masę ładunku? Czytaj więcej

  • Czy wiesz, że… niektóre formy wynagradzania kierowców są zakazane od 1 stycznia 2012 roku? Czytaj więcej

  • Czy wiesz, że… /jak odczytać znaczenie symboli na etykiecie pasa mocującego? Czytaj więcej