Nasi prawnicy jako jedni z nielicznych realizują w sposób prawidłowy i zgodny z prawem harmonogramy czasu pracy kierowców (zwane potocznie harmonogramami), które są obowiązkowymi dokumentami w przewozie osób na liniach regularnych do 50 km.

Harmonizacja pracy kierowców jest matematycznym wyliczeniem minimalnej ilości kierowców niezbędnych dla obsłużenia danej linii oraz dla wszystkich linii odsługiwanych przez przewoźnika, w ramach danego okresu czasu przy spełnieniu wymogów dotyczących norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych.

Harmonogramy wykonujemy z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Bus Manager