Realizujemy usługi w zakresie kadr, płac oraz księgowości pracowniczej:

-prowadzenie akt osobowych pracowników,

-kontrola terminów przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, nieobecności,

-przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników,

-wystawianie świadectw pracy,

-sporządzanie sprawozdań GUS,

-doradztwo w zakresie prawa pracy,

-rozliczanie wynagrodzeń,

-realizowanie potrąceń z wynagrodzeń,

-sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz pasków wynagrodzeń,

-sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,

-obsługa ZUS – sporządzanie i przekazywanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,

-sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz rocznych deklaracji o dochodach.