Wypadki drogowe, kolizje, stłuczki – zdarzają się nam codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy robić? Miałeś szkodę komunikacyjną? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie? Częstą praktyką wśród ubezpieczycieli jest zaniżanie wypłacanych odszkodowań. Jednak tylko niewielka część poszkodowanych decyduje się na dochodzenie swoich racji przed sądem, dzięki czemu firmy ubezpieczeniowe zarabiają na tym nieetycznym procederze miliony złotych rocznie.

Jeśli miałeś wypadek i jesteś w podobnej sytuacji zgłoś się do nas! Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu pomożemy Ci uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie! Kancelaria Prawna Viggen sp.j. służy szeroko rozwiniętą pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu zgłaszanych do nas zdarzeń losowych!

 

Dział Rozliczeń Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. zapewnia kompleksowe usługi dochodzenia odszkodowań z tytułu:

 • uszkodzenia ciała,

 • utraty bliskiej osoby,

 • szkody w pojeździe lub mieniu,

 • wypadku przy pracy,

 • wypadku w gospodarstwie rolnym,

 • zaniżenia lub niewypłacenia odszkodowania.

  

POMOŻEMY CI UZYSKAĆ:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,

 • środki na rehabilitację,

 • odszkodowanie za utracone dochody,

 • zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,

 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej,

 • rekompensatę za straty moralne,

 • zwrot kosztów pochówku,

 • wynagrodzenie strat w związku z uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu.

  

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu USZKODZENIE ZDROWIA I MIENIAprosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. WYMAGANE DOKUMENTY

– nr rej pojazdu*

– notatka policyjna jeżeli na miejscu była Policja

– oświadczenie sprawcy zdarzenia

– dokumentacja z postępowania karnego, jeżeli zostało wszczęte

– wyrok karny, jeżeli toczyło się postępowanie karne

– opinia biegłego z postępowania karnego

– dokumentacja medyczna (m. in. karty informacyjne, skierowania na badania/rehabilitacje, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, historie choroby)*

– Faktury VAT za lekarstwa

– Faktury VAT za niezbędne płatne badania lekarskie

– dokumentacja fotograficzna uszkodzonego mienia m. in. odzież, obuwie, telefon komórkowy, laptop etc. + ewentualnie potwierdzenie zakupu takowego sprzętu

– zestawienie kosztów poniesionych na dojazdy do lekarzy (osobny dokument do uzupełnienia)

– dane świadków i ich oświadczenia

ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ

1. WYMAGANE DOKUMENTY

– nr rej pojazdu*

– notatka policyjna jeżeli na miejscu była Policja

– oświadczenie sprawcy zdarzenia

– dokumentacja z postępowania karnego, jeżeli zostało wszczęte

– wyrok karny, jeżeli toczyło się postępowanie karne

– opinia biegłego z postępowania karnego

– opis relacji ze zmarłym (sporządzone wraz z własnoręcznym podpisem informacje jakie ich łączyły)*

– ew. dokumentacja medyczna dot. problemów psychicznych po stracie osoby najbliższej

– dane świadków i ich oświadczenia

 

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu SZKÓD MAJĄTKOWYCH prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. WYMAGANE DOKUMENTY

– nr rej pojazdu*

– notatka policyjna jeżeli na miejscu była Policja

– oświadczenie sprawcy zdarzenia

– dokumentacja z postępowania karnego, jeżeli zostało wszczęte

– wyrok karny, jeżeli toczyło się postępowanie karne

– opinia biegłego z postępowania karnego

– kalkulacja kosztów naprawy pojazdu

– dokumentacja fotograficzna uszkodzeń pojazdu

– dane świadków i ich oświadczenia

* – dokumentacja niezbędna do wszczęcia likwidacji szkody

 

TERMINY PRZEDAWNIENIA:

– 3 lata od dnia w którym osoba Poszkodowana dowiedziała się o zdarzeniu lub od dnia wydania ostatniej decyzji w sprawie,

– 20 lat od dnia zdarzenia jeżeli sprawa miała charakter przestępstwa.

Dokładne informacje ws terminów przedawnienia:

http://rzu.gov.pl/skargi/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Przedawnienie_roszczen_do_Ubezpieczeniowego_Funduszu_Gwarancyjnego__20888

 

ETAPY POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO (SZKODY OSOBOWE):

I Wszczęcie postępowania poprzez złożenie wniosku roszczeniowego do Ubezpieczyciela sprawcy. Aby go ustalić niezbędne jest posiadanie przynajmniej nr rej pojazdu, którym się poruszał i spowodował zdarzenie drogowe. Celem skompletowania właściwego wniosku niezbędna jest kompletna dokumentacja wskazana w zestawieniu powyżej. W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany lub nie posiada obowiązkowego Ubezpieczenia OC również możemy wszcząć likwidację szkody, poprzez zgłoszenie roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

II Wydanie decyzji przez Ubezpieczyciela jest informacją o przychyleniu się do wypłaty lub odmowie wypłaty zadośćuczynienia/odszkodowania. Jeżeli decyzja jest pozytywna zazwyczaj dochodzi do wypłaty tzw. „kwoty bezspornej”, której suma jest znacznie zaniżona w stosunku do naszego roszczenia i niejednokrotnie nie stanowi odzwierciedlenia dla rzeczywistej szkody, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie do wnioskowania o dalsze środki.

III Wniesienie odwołania do Ubezpieczyciela w stosunku do wydanej decyzji. Na tym etapie dobrze jest zgromadzić dalsze dokumenty medyczne i ewentualnie dalsze dokumenty z postępowania karnego, które stanowiłyby dodatkowy argument i potwierdzały konieczność dalszego leczenia Poszkodowanego. Wielokrotnie zdarza się, iż osoby Poszkodowane są w trakcie leczenia, które jeszcze trwa długie lata, w związku z tym należy ich informować, żeby najlepiej systematycznie dosyłali do nas te dokumenty i informowali o konieczności kontynuacji leczenia.

IV Wydawana jest kolejna decyzja, w ramach której Ubezpieczyciel ponownie ustosunkowuje się do naszego odwołania i staje na stanowisku czy możliwa jest dopłata środków czy nie lub czy podtrzymuje decyzję o odmowie wypłaty zadośćuczynienia/odszkodowania.

V Ewentualnie może pojawić się możliwość przejścia na drogę negocjacji ugodowych na etapie postępowania polubownego, w wyniku którego przy równoczesnej zgodzie Ubezpieczyciela i zainteresowanego Poszkodowanego dochodzi do podpisania ugody i wypłaty ustalonej kwoty środków na rzecz Poszkodowanego.

VI W sytuacji braku propozycji, lub nie dojścia do porozumienia w przedmiocie ugody polubownej, dalszym możliwym działaniem jest dosyłanie dalszych dokumentów medycznych ze wskazaniem na pogorszenie stanu zdrowia lub wypłaty środków za zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych etc. lub przejście na drogę postępowania sądowego.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO (SZKODY MAJĄTKOWE):

I Wszczęcie postępowania poprzez złożenie wniosku roszczeniowego do Ubezpieczyciela sprawcy. Aby go ustalić niezbędne jest posiadanie przynajmniej nr rej pojazdu, którym się poruszał i spowodował zdarzenie drogowe. Celem skompletowania właściwego wniosku niezbędna jest kompletna dokumentacja wskazana w zestawieniu wyżej. W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany lub nie posiada obowiązkowego Ubezpieczenia OC również możemy wszcząć likwidację szkody, poprzez zgłoszenie roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

II Wydanie decyzji przez Ubezpieczyciela jest informacją o przychyleniu się do wypłaty lub odmowie wypłaty odszkodowania. Jeżeli decyzja jest pozytywna dochodzi do wypłaty środków w kwocie ustalonej przez Ubezpieczyciela na podstawie opinii ich rzeczoznawcy.

III W sytuacji, gdy wypłacona kwota jest za niska i nie rekompensuje w pełni szkody, wówczas wnosimy odwołanie do Ubezpieczyciela powołując się na kalkulację naprawy.

IV Wydawana jest kolejna decyzja, w ramach której Ubezpieczyciel ponownie ustosunkowuje się do naszego odwołania i staje na stanowisku czy możliwa jest dopłata środków czy nie lub czy podtrzymuje decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania.

V Ewentualna możliwość przejścia na drogę negocjacji ugodowych, aczkolwiek w sprawach majątkowych ten etap nie jest standardem.

VI W sytuacji braku propozycji, lub nie dojścia do porozumienia w przedmiocie ugody polubownej, dalszym możliwym działaniem jest przejście na drogę postępowania sądowego.

 

DLACZEGO WARTO NAM POWIERZYĆ LIKWIDACJĘ SZKODY?

 • Usługę wykonujemy kompleksowo. Zajmujemy się sprawą już na etapie likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeń, monitorujemy jej przebieg, składamy odwołania, dbamy o skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów.

 • Wyjątkowo duże doświadczenie sprawia, że mają Państwo pewność prowadzenia procesu sądowego przez osoby o odpowiedniej wiedzy, kwalifikacjach, w sposób rzetelny i skuteczny. Znamy argumenty Towarzystw Ubezpieczeń i umiemy się do nich odnieść oraz je zakwestionować.

 • Unikatowość realizowanych przez naszych prawników spraw polega na tym, że do realizacji przyjmujemy wyłącznie zlecenia, które w naszej ocenie rokują pozytywnym wynikiem dla klienta.

 • Ogromne doświadczenie w procesach sądowych gwarantuje Państwu skuteczne dochodzenie pełnej kwoty odszkodowania.

 • Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez doświadczony zespół prawników, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

 

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez skomplikowany proces likwidacji szkody!

Zaufaj nam, a my gwarantujemy Tobie, iż zrobimy wszystko, co jest możliwe w celu uzyskania dla Ciebie, jak najwyższej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania!

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Dział Rozliczeń Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Zadzwoń: (12) 637 24 57

 

Zapraszamy do współpracy!