Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

11.maja 2011 r odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

Decyzją Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym oraz o Zmianie Innych Ustaw (druk nr 4061) do prac komisji nad przedmiotowym projektem nowelizacji zostali zaproszeni prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., którzy reprezentują Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej  i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” reprezentowanym przez Pana Mariusza Miąsko.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga” przygotowała pakiet 14 propozycji nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do rozporządzenia 1071/2009 WE, które zostały wyselekcjonowane na podstawie sondażu wykonanego podczas ostatniej Konferencji, która miała miejsce w Krakowie w dniu 31 marca 2011 roku oraz pakiet ośmiu projektów nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.

Wykaz projektów nowelizacji do ustawy o transporcie drogowym, a także do ustawy o czasie pracy kierowców znajduje się na stronie: www.najlepszadroga.pl

Prace w podkomisjach sejmowych:

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. czynnie uczestniczy w obradach podkomisji sejmowych.

Poniżej prezentujemy nagranie z obrad Podkomisji Infrastruktury, które dotyczyły zakończonych prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.12.2012:

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu SURKSiTD “Najlepsza Droga”, wyraziła jako jedyny podmiot w Polsce sprzeciw wobec wprowadzeniu przepisu, zgodnie z którym za zaledwie dwa poważne naruszenia w ciągu 2 lat przedsiębiorca mógłby utracić licencję i CKZ.

pracewsejmie6pracewsejmiepracewsejmie3pracewsejmie2pracewsejmie4

Prace w Parlamencie Europejskim:

Parlament Europejski w pełni podzielił stanowisko Mariusza Miąsko, który w imieniu Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. złożył do PE petycję w zakresie błędów w zapisach załącznika nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE. Przypomnijmy, że w załączniku IV do rozporządzenia 1071/2009 WE, określono wykaz tzw.: „najpoważniejszych naruszeń, za które przewoźnicy oraz posiadacze CKZ tracą uprawnienia. Problem polegał na tym, że Parlament Europejski przez pomyłkę w załączniku IV utworzył wykaz naruszeń, nie wynikających z żadnego obowiązku prawnego. W ten sposób przewoźnicy oraz posiadacze CKZ, mogli utracić licencje oraz certyfikat, pomimo, iż nie naruszyli żadnej normy „źródłowej” wskazanej w treści rozporządzenia 561/2006 WE. Sytuacja taka była bardzo niebezpieczna dla setek tysięcy przewoźników w całej Unii Europejskiej a w tym także dla przedsiębiorców i posiadaczy CKZ w Polsce.

„Taka sytuacja nie mogła dalej mieć miejsca, ponieważ stanowiła ogromne zagrożenie dla kilkudziesięciu tysięcy Polskich przedsiębiorców oraz posiadaczy CKZ, dlatego postanowiłem złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego i doprowadzić do naprawy obecnego stanu prawnego” – mówi Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Parlament Europejski zajął stanowisko, iż w wyniku oczywistej rozbieżności pomiędzy uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE oraz załącznika IV do rozporządzenia 1071/2009 WE, określającymi przypadki za które można utracić uprawnienia transportowe, należy przyjąć, iż wszystkie niefortunne zapisy wskazane w pkt. 1 lit. a) i b) załącznika IV rozporządzenia 1071/2009 WE, należy rozumieć jako odpowiedniki instytucji prawnych rozporządzenia 561/2006 WE.

„Niezmiernie cieszy mnie stanowisko Parlamentu Europejskiego, ponieważ udało się nam uporządkować kolejny kawałek krajowego i wspólnotowego prawa transportowego a dzięki temu przewoźnicy będą mogli spać znacznie spokojniej” – dodaje Mariusz Miąsko – autor skutecznej petycji do PE.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Komisji Petycji, która 20 stycznia br. odbyła się w Brukseli.

Więcej na ten temat pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2014/01/20/kolejna-interwencja-kancelarii-prawnej-viggen-czekamy-na-doniesienia-z-brukseli/