Prawnicy KPV realizują od 15 lat skuteczne odwołania od decyzji administracyjnych PIP, ITD, Urzędów Celnych, Straży Granicznej, Policji a także międzynarodowych instytucji kontrolnych.

  WARTO NAM ZLECIĆ ODWOŁANIE PONIEWAŻ:

a) Skutecznie odwołaliśmy się już ponad 1500 razy, czyli najwięcej w kraju i posiadamy w tym zakresie największe doświadczenie;

b) Odwołania sporządzają wyłącznie wyspecjalizowani w prawie transportowym prawnicy, którzy są także doświadczonymi praktykami, a więc każde odwołanie przygotowuje wyłącznie prawnik specjalizujący się w danym typie prawa transportowego;

c) Bardzo duża część kar administracyjnych jest nakładana bez uwzględnienia obowiązku ustalenia zasady „prawdy obiektywnej” – co dyskwalifikuje ważność decyzji a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość;

d) Część decyzji jest wydawana niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym – co dyskwalifikuje ważność decyzji a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość;

e) Część kar jest nakładana wbrew stanowisku wyrażonym w orzecznictwie sądowym, a więc istnieje realna możliwość skutecznego odwołania się – nasi prawnicy znają stanowisko sądów i wiedzą kiedy oraz jak się na nie powołać aby odwołanie mogło być skuteczne;

f) Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w odwołaniach od decyzji międzynarodowych;

g) Odwołania mogą być w części refundowane dla członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl na podstawie otrzymanego od stowarzyszenia „bonu rabatowego”;

h) Mamy już 7 lat udokumentowanych doświadczeń w odwołaniach… (czy ktoś w Polsce ma więcej?).

 

B A R D Z O  W A Ż N E :

– Przyjmujemy wyłącznie zlecenia, które w naszej ocenie mają realne szanse na skuteczne odwołanie i dzięki temu nie narażamy klienta na niepotrzebne dodatkowe koszty w sprawach z góry przegranych.

– Przygotowaliśmy już bardzo dużą ilość odwołań dlatego nasi prawnicy zazwyczaj w krótkim czasie potrafią ocenić, czy zlecenie ma szansę na pozytywne zakończenie.