Czy wiesz, że przy założeniu, iż Twoja firma zatrudnia 100 kierowców możesz zaoszczędzić nawet 1 mln 620 tys. zł oraz mieć zagwarantowane bezpieczeństwo prawne? Wszystko dzięki naszej nowej usłudze „OPTYMALIZATOR PRACOWNICZY”!

Ze względu na falę roszczeń kierowców, która w ostatnim czasie, z racji Uchwały Siedmiu Sędziów SN z 12 czerwca 2014 r., osiągnęła swoje apogeum oraz w trosce o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstw transportowych, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. opracowała nowe unikatowe rozwiązanie o nazwie: „OPTYMALIZATOR PRACOWNICZY”, czyli „System Bezpieczeństwa Prawno – Ekonomicznego na gruncie Prawa Pracy w Transporcie”. Przeczytaj i dowiedz się ile możesz zyskać!

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” przynosi oszczędność dla przedsiębiorcy nawet do 50% potencjału roszczeń pracowniczych z tytułu godzin nadliczbowych, dyżurów, dodatków za pracę w nocy, dodatków z tytułu pracy w niedziele i święta (co stanowi średnio około 400 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jednego kierowcę, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przy założeniu, iż jego stawka wynosi zaledwie 10 zł brutto za godzinę). Oczywiście, korzyści z wdrożenia „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” rosną proporcjonalnie do wzrostu wysokości wynagrodzenia kierowcy w przeliczeniu na stawkę godzinową.

Wysoki efekt finansowy optymalizacji Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. to zasługa umiejętnego zaimplementowania do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy firm transportowych zbioru 46 zmiennych (instytucji prawa pracy, prawa podatkowego), dzięki którym kancelaria jest w stanie precyzyjnie dokonać wyliczeń symulacji oszczędności, jakie przynieść może dla przedsiębiorcy korzystanie z „OPTYMALIZATOR PRACOWNICZY”. Klient (przedsiębiorca transportowy) po zaakceptowaniu propozycji implementacji ustawień kilkudziesięciu zmiennych, otrzymuje od Kancelarii gotowe rozwiązanie (konstrukcję) wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, (w szczególności w postaci Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania), które w ciągu dwóch tygodni pozwalają na obniżenie kosztów pracowniczych.

Punktem wyjścia dobrze wykonanej optymalizacji jest ustawienie procesu wdrożenia poszczególnych instytucji prawa pracy we właściwej kolejności, a więc poprawnego i najbardziej korzystnego zastosowania poszczególnych zmiennych. Dzięki temu zazwyczaj firmy transportowe dowiadują się o ukrytych kosztach, o których dotychczas nie miały świadomości, a przez które mogą one w znaczący sposób podnieść rentowność swego przedsiębiorstwa, a przez to także konkurencyjność na arenie krajowej i międzynarodowej!

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. jest w stanie zmniejszyć potencjał roszczeń kierowcy średnio o 450 zł na jednego kierowcę miesięcznie, przy założeniu, iż koszt 1 roboczogodziny wynagrodzenia wynosi 10 zł brutto.

Przy założeniu, iż przedsiębiorstwo posiada przykładowo 100 kierowców, to po przemnożeniu wartości 450 zł brutto przez 100 kierowców oraz przemnożenia tej wartości przez 12 miesięcy w roku, a także przemnożenie przez okres 3 lat (z racji tego, że roszczenia pracownicze mogą być dochodzone na 3 lata) otrzymujemy kwotę oszczędności lub zmniejszenia potencjału ryzyka o około 1 mln 620 tys. zł brutto na każdych 100 kierowców.

Podsumowując firma transportowa dysponująca 100 kierowcami może być obarczona roszczeniami z tytułu wspomnianych powyżej dodatków o wartości 3 mln 60 tys. zł i wartość ta dzięki „OPTYMALIZATOROWI PRACOWNICZEMU” Kancelarii Prawnej Vggen sp.j. może zostać zmniejszona o ok. 1 mln 620 tys. zł, co stanowi równowartość 5 nowych ciągników siodłowych.

Już w pierwszym miesiącu zastosowania „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO”, wysokość roszczeń kierowców przy 100 kierowcach zmniejsza się o 45 tys.,jednocześnie kierowcy zachowują takie same, jak przed optymalizacją, wynagrodzenie netto (!). Elementy ubruttowione wynagrodzenia zostają zastąpione składnikami nieubruttowionymi.

Z kolei w perspektywie długoterminowej przez 3 lata suma roszczeń zmniejsza się średnio o 1 mln 620 tys. zł, co daje 5 nowych ciągników siodłowych!

Działanie „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” składa się z trzech faz:

– pierwsza z nich to analiza stanu prawnego danego przedsiębiorstwa transportowego,

– druga faza to docelowe działanie optymalizacji (implementacja około 45 parametrów ustawień w przedsiębiorstwach transportowych) i zmniejszenie realnych kosztów pracowniczych oraz potencjału roszczeń,

– trzecia faza to zamiana umów o pracę na autorskie umowy cywilnoprawne Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. z zachowaniem pełnego pakietu socjalnego, który jest identyczny, jak w przypadku umowy o pracę.

Więcej o umowach pod adresem: IDEALNA UMOWA NA ZATRUDNIENIE KIEROWCÓW

Wykorzystując trzeci etap optymalizacji Kancelaria Prawna Viggen sp.j. jest w stanie (dodatkowo od wartości podanych wcześniej) zmniejszyć o 40% koszty z tytułu dodatków do wynagrodzenia. Stanowi to średnio około 450 zł z tytułu dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, dyżurach, pracę w godzinach nocnych, czyli około 40% z 1 mln 620 zł (potencjał roszczeń na 3 lata wstecz przy 100 kierowcach). Daje to łącznie około 640 tys. dodatkowych oszczędności w przeliczeniu na 100 kierowców, przy zastosowaniu się do trzeciego etapu innowacji Optymalizatora Pracowniczego, (czyli przy zamianie umów na pracę na umowy cywilnoprawne z pełnym pakietem socjalnym).

Znasz rolę regulaminu pracy w przedsiębiorstwie transportowym?

CZYTAJ WIĘCEJ:  ROLA REGULAMINU PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM

Chcesz wdrożyć w swojej firmie działanie

OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” i zacząć oszczędzać?

Pokażemy Ci jaki niewykorzystany do tej pory potencjał, drzemie w Twoim przedsiębiorstwie!

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:


– transportowego administracyjnego,
– transportowego prawa pracy,
– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,
– procesowego,
– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,
– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,
– transportowego prawa ubezpieczeń,
– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,
– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN
pod nr tel.: 509 982 577

(12) 637-24-57

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).