Kancelaria Prawna Viggen sp.j. oferuje możliwość wypracowania OWU dla kilku rodzajów polis ubezpieczeniowych niezbędnych w branży TSL: OCPD, CARGO, OC, AUTOCASCO, ubezpieczenia hal magazynowych oraz specjalne ubezpieczenia dla Zarządów spółek D&O. Zakres OWU polis negocjuje dr międzynarodowy prawa ubezpieczeń Iwona Falgier, specjalizująca się w ubezpieczeniach branży TSL. Dzięki unikalnej wiedzy naszych prawników prawa ubezpieczeniowego przygotowujemy WYJĄTKOWO BEZPIECZNE i wartościowe polisy. Wyjątkowy charakter polis wynika z faktu znajomości przez naszych prawników podgałęzi prawa bez których znajomości nie możliwe jest skonstruowanie dobrej polisy. Dla przykładu, wyśmienitą polisę OCPD lub CARGO można skonstruować wyłącznie przy szczegółowej znajomości prawa przewozowego, prawa unieruchomienia ładunków itp.

Uwaga! Zanim Zlecisz brokerowi lub agentowi przygotowanie polisy do branży TSL sprawdź czy zna prawo przewozowe, prawo unieruchomienia ładunków, elementy prawa transportwego.

Uwaga! W ogóle nie proponujemy klientom tzw.: polis agenckich („z półki”).