Nasi prawnicy dysponują ogromną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego oraz prawdopodobnie największym dorobkiem skutecznych odwołań od decyzji administracyjnych wymierzających kary przez: ITD, Policję, PIP, Urząd Celny. Dzięki temu wygraliśmy ponad 1500 postępowań administracyjnych.

Nasza przewaga:

Skuteczność naszych odwołań wynika w ogromnej mierze z wyśmienitej znajomości prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, charakterystycznego dla branży transportowej.

Znamy wyjątkowe uregulowania:

Warto wiedzieć, że prawo administracyjne oprócz Kodeksu Postępowania Administracyjnego posiada także szczególne elementy procedury wynikające wyłączenie z prawa transportowego. Procedura ta jest bardzo słabo znana ogółowi prawników, natomiast dla nas stanowi tzw.: „chleb powszedni”, co daje nam przewagę w postępowaniu.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPRAWACH KLIENTA

– MY WIEMY O TRANSPORTOWYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM TO CZEGO NASI PRZECIWNICY

  DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.