Prawnicy oraz inżynierowie KPV dysponują unikalną na skalę europejską wiedzą z zakresu prawa normatywnego unieruchamiania ładunku.

Źródła wyjątkowej wiedzy:

Jesteśmy autorami projektu nowelizacji ustawy prawo przewozowe, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, prawo wykroczeń w zakresie kształtowania nowych zasad odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego unieruchomienia ładunków.

Dla skuteczniejszego stosowania norm związanych z normatywnym unieruchomieniem ładunków zatrudniamy oprócz doświadczonych prawników także inżynierów, specjalizujących się w wyliczaniu sił oraz dla zastosowania metod koniecznych dla unieruchomienia jednostek ładunkowych na środkach transportowych.

Nasza przewaga:

Przewaga KPV w zakresie unieruchomienia ładunków wynika z unikalnej wiedzy i doświadczenia, zbieranego przez kilkanaście lat, zweryfikowanego podczas realizacji audytów mocowaniowych i w trakcie wdrażania zaleceń poaudytowych.

Praktyka, praktyka, praktyka…

KPV wykracza poza odtwórcze przekazywanie wiedzy na temat metod unieruchomienia jednostek ładunkowych. Prezes KPV jest współautorem dwóch urządzeń służących do normatywnego unieruchomienia jednostek ładunkowych. W KPV teorię łączymy z praktyką.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPRAWACH KLIENTA

– NA TEMAT NORMATYWNEGO MOCOWANIA ŁADUNKÓW WIEMY TO CZEGO NASI PRZECIWNICY I KONKURENCI DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.