Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym branży TSL – w szczególności w procesach z zakresu:

 • prawa pracy kierowców,

 • prawa przewozowego – krajowego i międzynarodowego,

 • prawa ubezpieczeniowego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa odszkodowawczego,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego i prawa wykroczeń a zwłaszcza wykroczeń drogowych.

Naszym atutem jest:

 • ogromne doświadczenie procesowe i głęboka specjalizacja w transportowych aspektach realizacji procesów sądowych (realizujemy równolegle kilkaset procesów na terenie całego kraju),

 • duży zespół starannie wyselekcjonowanych i wyszkolonych w szeroko rozumianym prawie transportowym zespół zastępców procesowych,

 • dostępność naszych zastępców procesowych w kluczowych regionach (miastach) całego kraju,

 • umiejętność sięgnięcia po argumentację, o której nie pisze się w komentarzach,

 • wyśmienita znajomość prawa z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego.

Czym się różnimy od innych kancelarii:

 • nasi zastępcy procesowi otrzymują przygotowaną przez dział doktrynalny najlepszą z możliwych procesową linię argumentacji, dzięki czemu na rozprawy przychodzą zawsze bardzo dobrze przygotowani,

 • nasi zastępcy procesowi są wspomagani przez nasz dział prawników prawa materialnego, dokonujących wcześniejszych analiz prawnych, matematycznych, obliczeń z plików ddd itp, dzięki czemu są lepiej przygotowani od przeciwników i konkurentów,

 • nasi zastępcy procesowi zawsze konsultują i realizują procesową linię doktrynalną, a także linię taktyczną z Mariuszem Miąsko, prawnikiem o największym w kraju doświadczeniu w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego, co stanowi ogromną przewagę procesową,

 • nasi zastępcy procesowi zawsze ustalają i konsultują doktrynalną linię procesową z klientami ze znacznym wyprzedzeniem przed rozprawami,

 • nasi zastępcy procesowi zawsze sporządzają sprawozdanie z rozpraw dla klientów,

 • nasi zastępcy procesowi zawsze podlegają ścisłemu nadzorowi Działu Procesowego KPV w zakresie przygotowania do rozprawy, realizacji linii taktycznej procesu, realizacji linii doktrynalnej procesu, poziomu realizacji zastępstwa procesowego.

Źródła naszej przewagi:

Nasi zastępcy procesowi czerpią z unikalnych, autorskich opracowań prawnych, monografii, podręczników przygotowanych na przestrzeni 16 lat przez prawników doktrynalnych KPV, posiadając w ten sposób dostęp do unikalnej wiedzy niedostępnej dla innych prawników na rynku.

Nasze motto procesowe:

„NIE UCZYMY SIĘ  NA SPRAWACH KLIENTA

– MY WIEMY TO CZEGO NASI PRZECIWNICY PODCZAS PROCESU DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ „


Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.