Sprawujemy nadzór i doradztwo nad realizacją przewozów materiałów niebezpiecznych. Świadczymy w pełni profesjonalne usługi nadzoru, doradztwa oraz szkoleniowe w przedmiotowym zakresie. Doradztwo realizuje w imieniu KPV mgr inż. Janusz Drzewiecki (Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa w Pile oraz Wojskowa Akademia Techniczna, specjalista ds. ADR – doradca DGSA).