Tworzymy najkorzystniejsze konstrukcje spółek pod względem podatkowym, egzekucyjnym i organizacyjnym.

Podczas organizacji spółek transportowych wykorzystujemy unikalne doświadczenie i wiedzę nie tylko z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego, prawa egzekucyjnego, ale także z zakresu prawa transportowego.

Potrafimy w unikalny sposób:

  • szybko i tanio założyć spółkę,

  • zabezpieczyć majątek spółki bazowej,

  • zabezpieczyć majątek spółki – komplementariusza,

  • zabezpieczyć zabezpieczyć majątek prywatny zarządu,

  • zorganizować wycenę majątku,

  • dokonać transferu środków,

  • zorganizować biznesowo nową spółkę,

  • zorganizować przepływy finansowe pomiędzy pomiędzy nową spółką i dotychczasową działalnością gospodarczą w taki sposób, aby przedsiębiorca korzystał nadal z historii paliwowej, korzystnie zaliczkował działalność nowej spółki z dotychczasowej działalności, zabezpieczył majątek dotychczasowej działalności.

Nasi prawnicy specjalizując się od lat w organizacji spółek dla branży TSL posiadają unikalną wiedzę na temat ograniczeń funkcjonowania spółek na gruncie prawa transportowego. Wiedza na temat przedmiotowych ograniczeń, ale i korzystnych rozwiązań jest znana wyłącznie prawnikom specjalizującym się w prawie spółek handlowych dedykowanych do branży TSL. Jest to wiedza, której nie można przeczytać w jakichkolwiek podręcznikach.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPÓŁKACH KLIENTA

– NA TEMAT SPÓŁEK BRANŻY TSL WIEMY TO CZEGO NASI KONKURENCI DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.