Specjalizujemy się w krajowym i międzynarodowym prawie ubezpieczeń społecznych pracowników branży TSL a w szczególności pracowników delegowanych (głównie kierowców).

Przygotowujemy konstrukcie prawne zmniejszające koszty ubruttowienia wynagrodzenia netto kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorstwa transportowe.

Realizujemy zmiany w Regulaminach Pracy i Regulaminach Wynagradzania w sposób poważnie zmniejszający zasady oskładkowania wynagradzania.

Realizujemy zmiany zapisów umów o pracę w sposób poważnie zmniejszający zasady oskładkowania wynagradzania.

Wskazujemy prawidłowe wykonanie procedury przeniesienia oskładkowania na grunt właściwości prawa państwa wysyłającego (np.: Polski).

Wskazujemy prawidłowe wykonanie procedury wystąpienia i uzyskania uprawnień wynikających z dokumentu A-1 (w kontekście wyboru prawa właściwego dla oskładkowania wynagrodzenia a nie dla nabycia karty EKUZ).

Przygotowujemy także unikalne konstrukcje prawne zmniejszające wymiar kosztu oskładkowania także pracowników mobilnych (kierowców) na pracujących wyłącznie na terenie kraju.

Przygotowujemy specjalne autorskie umowy cywilnoprawne, zmniejszające wymiar oskładkowania wynagrodzenia netto przy zachowaniu pełnego pakietu socjalnego dla kierowcy.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPRAWACH KLIENTA

– NA TEMAT ZMNIEJSZENIA UBRUTTOWIENIA WYNAGRODZENIA WIEMY TO CZEGO

NASI PRZECIWNICY I KONKURENCI DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.