Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania (optymalizacja), wykonujemy ewidencję czasu pracy, wyliczamy wynagrodzenia, wykonujemy wyliczenia delegacji podróży służbowych, wykonujemy listę płac z uwzględnieniem płacy minimalnej w Niemczech i Francji, przygotowujemy dokumentację ZUS i US, wysyłamy dokumentację do ZUS/US (Płatnik).

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.