• REPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED SĄDAMI PRACY W SPRAWACH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH DOT. RYCZAŁTÓW ZA NOCLEGI, GODZIN NADLICZBOWYCH, DIET, DYŻURÓW ITP.,
  • ANALIZUJEMY, DORADZAMY I SPORZĄDZAMY REGULAMINY WYNAGRODZENIA/PRACY, UMOWY, DOKUMENTY O WARUNKACH WYNAGRODZENIA ITP.

  • OPTYMALIZUJEMY WARUNKI WYNAGRODZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH!