Specjalizujemy się w krajowym i unijnym prawie transportowym, a w szczególności dysponujemy unikalną wiedzą z zakresu:

  • ustawy o transporcie drogowym,

  • rozporządzenia 1071/2009 WE,

  • rozporządzenia 1072/2009 WE,

  • rozporządzenia 1073/2009 WE.

Nasza przewaga:

Znajomość naszych prawników w zakresie uregulowań prawa transportowego wynika z faktu kilkunastu lat doświadczeń w postępowaniach administracyjnych kontrolnych realizowanych na gruncie krajowego i międzynarodowego prawa transportowego. Wygraliśmy w tym czasie ponad 1500 postępowań.

Każdym zagadnieniem, z którym zwraca się do nas klient, nasi prawnicy zetknęli się już dziesiątki lub setki razy.

Unikalna znajomość prawa transportowego:

  • nasza wyjątkowa znajomość prawa transportowego wynika między innymi z uczestnictwa w pracach Sejmowych Podkomisji Transportu procedujących nowelizacje prawa transportowego, co powoduje, że nasza znajomość prawa transportowego jest dogłębna, wnikliwa i źródłowa, co stanowi unikalną wartość i przewagę względem innych kancelarii prawnych w Polsce,

  • nasze sugestie i propozycje interpretacji unijnego prawa pracy popierał Parlament Europejski, potwierdzając wyśmienitą znajomość przez naszych prawników uregulowań prawa transportowego – patrz np.: http://kancelariaprawnaviggen.pl//prace-w-sejmie/.

Nasze motto:

NIE UCZYMY SIĘ NA SPRAWACH KLIENTA

– MY WIEMY TO CZEGO NASI PRZECIWNICY DOPIERO SIĘ OD NAS NAUCZĄ ”

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.