Od lipca 2011 roku system viatoll zastąpił na terenie Polski dotychczas obowiązujący system opłat drogowych w postaci winiet. System viatoll, a właściwie, zgodnie z nomenklaturą ustawową elektroniczny system poboru opłaty za przejazd drogami krajowymi, od początku swojego istnienia wywoływał i w dalszym ciągu wywołuje wiele kontrowersji, przysparzając przedsiębiorcom wielu problemów.

W zakresie swojej działalności podejmujemy się doradztwa prawnego oraz kompleksowego prowadzenia spraw w przypadku: zatrzymania przez uprawnione organy do kontroli drogowej pojazdu, wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej lub nieuiszczenie opłaty elektronicznej w pełnej wysokości, otrzymania wezwania do wskazania kierującego pojazdem itp. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w przypadku braku rejestracji samochodu w systemie viatoll, błędnego przyporządkowania kategorii pojazdu przy rejestracji w systemie viatoll, przejazdu przez płatny odcinek drogi krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej, braku zmiany numeru rejestracyjnego w urządzeniu viabox przy przerejestrowaniu pojazdu, nałożenia kilku/kilkunastu kar administracyjnych za jeden przejazd drogą krajową oraz naruszenia innych obowiązków, które wynikają z ustawy o drogach publicznych.

Nasz wyspecjalizowany zespół prawników każdą sprawę analizuje indywidualnie i proponujenajlepszą strategię dla danego klienta celem obrony jego praw.

DLACZEGO WARTO NAM ZLECIĆ WYJAŚNIENIA/ODWOŁANIA W SPRAWACH VIATOLL?

Ponieważ:

  • skutecznie wyjaśniliśmy już ponad 1100 razy, czyli najwięcej w kraju i posiadamy w tym zakresie największe doświadczenie,

  • wyjaśnienia sporządzają wyłącznie wyspecjalizowani w prawie transportowymprawnicy, którzy są także doświadczonymi praktykami, a więc każde wyjaśnienie przygotowuje wyłącznie prawnik specjalizujący się w danym typie prawa transportowego,

  • bardzo duża część kar administracyjnych jest nakładana bez uwzględnienia obowiązku ustalenia zasady „prawdy obiektywnej” – co dyskwalifikuje ważność decyzji, a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość,

  • część decyzji jest wydawana niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym – co dyskwalifikuje ważność decyzji, a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość,

  • część kar jest nakładana wbrew stanowisku wyrażonym w orzecznictwie sądowym, a więc istnieje realna możliwość skutecznego odwołania się – nasi prawnicy znają stanowisko sądów i wiedzą kiedy oraz jak się na nie powołać, aby odwołanie mogło być skuteczne,

  • mamy już 7 lat udokumentowanych doświadczeń w wyjaśnieniach i odwołaniach…(czy ktoś w Polsce ma więcej?).

 

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:

tel.: 509 982 577

email:mz@viggen.pl