Kancelaria kompleksowo zajmuje się:

  • windykacją zaległych należności,

  • przygotowaniem wezwania dłużnika do zapłaty,

  • ponadto zapewnia zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi obu instancji, a także Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego oraz szeroko pojętego prawa transportowego.

Nad każdą sprawą pracuje zespół wyspecjalizowanych prawników, co pozwala na skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń. Kancelaria zapewnia również reprezentację przez pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, co znacznie przyspiesza i usprawnia proces odzyskania wierzytelności przez klienta.