Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu:

  • Prawa pracy I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Prawa transportowego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Prawa administracyjnego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Transportowego prawa wspólnotowego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Prawa ubezpieczeniowego,

  • Prawa cywilnego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie związanym z realizacją transportu drogowego.

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy kilkunastu zastępców procesowych rozlokowanych w kluczowych miastach i regionach Polski.