Skutki orzeczenia niemieckiego sądu pracy dot. płacy minimalnej

Często dostajemy pytania, odnoszące się do skutków orzeczenia niemieckiego sądu pracy (BAG), który podważył zasadność wymagania od polskiego przewoźnika świadczenia niemieckiej płacy minimalnej. Orzeczenie zapadło na podstawie bezpośredniego zastosowania treści art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ustanawiający Zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług).

Przedmiotowe orzeczenie wydaje się pozornie bardzo atrakcyjne i kuszące dla przewoźników (i ogólnie pracodawców) i już w 2016 roku zagadnienie to było przedmiotem analizy Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. (vide: publikacja prawna „Wynagrodzenie pracowników delegowanych do pracy na terytorium Francji cz. I” z 18 maja 2016r.„).

Niestety, głębsza analiza nie daje już pracodawcom jednoznacznych powodów do przesadnego optymizmu, ponieważ komentowane orzeczenie zostało wyemitowane (niestety) z pominięciem innych kluczowych uregulowań ToFUE.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/poznaj-orzeczenie-bag-w-kontekscie-placy-minimalnej/

Zaświadczenie A1 i obowiązek posiadania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej

W związku z nowymi zasadami wydawania zaświadczenia A1 dla kierowców pochodzących spoza UE, EOG i Szwajcarii należy posiadać Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to dokument poświadczający podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i jest on niezbędny do wydania zaświadczenia A1.

Poprzednia regulacja ZUS nakładała nacisk na spełnienie przesłanek z art. 11 rozporządzenia 987/2009. Były to: czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, sytuacja danej osoby, w tym: charakter i  specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę; jej sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne; prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym; w przypadku studentów – źródło ich dochodu; jej sytuacja mieszkaniowa, zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały; państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Obecnie należy posiadać pozwolenie na pracę oraz legalnie przebywać w Polsce oraz przedstawić w ZUS Certyfikat Rezydencji Podatkowej.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/ustalenie-zamieszkania-na-potrzeby-spelnienia-wymogu-potrzebnego-do-nieograniczonej-rezydentury-podatkowej-w-polsce/

Nowy typ umowy zatrudnienia tzw.: „pomocników” w sektorze rolniczym – prezydent podpisał umowę

W ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenta RP, odbyło się spotkanie pomiędzy Ministrami i Urzędnikami Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu umowy zatrudnienia tzw.: „pomocników” w sektorze rolniczym.

O spotkanie z Prezydentem zabiegał NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, który wskazywał na konieczność podpisania ustawy, na podstawie której rolnicy będą mogli zatrudniać pomocników przy zbiorach w oparciu o nowy typ umowy o pomocy przy zbiorach, ponieważ PIP zapowiedziała w 2017 roku, iż będzie kwestionowała dotychczas nieprawidłowo wykorzystywane w rolnictwie umowy o dzieło i wnioskowała o uznanie ich jako umów o pracę, ze wszystkimi tego skutkami: obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy, naliczaniem godzin nadliczbowych, dyżurów, dodatków za pracę w godzinach nocnych, pełnego i drogiego oskładkowania, prowadzenia akt pracowniczych z podziałem na części A, B, C zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 1997 r., podleganiu przepisom o ZFŚS, obowiązkowi sporządzania Ocen Ryzyka Zawodowego, szkoleń BHP, podleganiu przepisom o zwolnieniach grupowych i odprawach z niemi związanymi itp. Ponadto w wyniku implementacji postanowień dyrektywy 2014/36 WE, pomocnik nie może powierzyć wykonania pracy innemu pracownikowi.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem: 

https://jazdaprawna.pl/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-nowy-typ-umowy-robotnicy-obrazili-rolnikow/

A1 dla pracowników spoza Unii łatwiejsze do uzyskania – ogromny sukces środowiska TSL

Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

„Nowe łatwiejsze zasady nabywania Zaświadczeń A-1 stanowią ogromy sukces całego środowiska branży TSL. Skorzystają z tego również pracodawcy z innych obszarów gospodarki. Jest to wyśmienity przykład, że zgoda buduje! Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom organizacji reprezentujących pracodawców za wspaniałą współpracę i gratuluję wspólnego sukcesu” – dr Mariusz Miąsko.

  1. Wstęp

Od 2 maja 2018 r weszły w życie nowe (łatwiejsze do realizacji) wymagania uzyskania poświadczeń dokumentu A-1 dla obcokrajowców spoza unii Europejskiej, delegowanych przez polskich pracodawców do pracy na terenie UE/EOG/Szwajcarii.

Nowe zasady, będą miały zastosowanie także do wniosków, złożonych w ZUS, przed 2 maja 2018r. Od tego dnia dużo prościej uzyskać A1 dla kierowców z Ukrainy, Białorusi itp. Dotychczasowe problemy wynikały z niejednolitej interpretacji przez oddziały ZUS pojęcia „legalnego zamieszkania”. Zespół Kancelarii Prawnej Viggen brał udział w pracach nad powyższymi zmianami z ramienia Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i zaproponował nowe, bardziej liberalne zasady wydawania A-1, które w ogromnej mierze zostały uwzględnione i powinny zakończyć wielomiesięczne problemy pracodawców z nabywaniem dokumentu A-1.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem: 

https://jazdaprawna.pl/a1-dla-pracownikow-spoza-unii-latwiejsze-do-uzyskania-ogromny-sukces-srodowiska-tsl/

Podziękowania podczas posiedzenia Sejmu RP dla Kancelarii Prawnej Viggen

 

Podziękowania z mównicy Sejmu RP dla Kancelarii Prawnej Viggen za pomoc w opracowaniu nowej tańszej umowy

Podczas posiedzenia plenarnego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 kwietnia 2018 r. Pani Poseł Teresa Hałas wprost z mównicy Sejmu RP złożyła oficjalne podziękowania dla dr Mariusza Miąsko i Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j., za pomoc opracowania nowego typu „Umowy o Pomocy Przy Zbiorach”

VTS „TURBO” – sprinterskie wyliczenie ewidencji i wynagrodzeń kierowcy w 7,5 minuty !

VTS – Bezpieczeństwo – Wolność – Możliwości

Dlaczego każde przedsiębiorstwo branży TSL powinno posiadać nagrodzoną przez IBM aplikację VTS ?

IBM oceniło, iż VTS jest jednym z czterech najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce, niezależnie czy jesteś firmą Transportową, Spedycyjną czy też Logistyczną.

„Ze starymi programami jest dokładnie tak samo jak ze starymi samochodami – niby wspominamy je z rozrzewnieniem ale nikt nie chce nimi jeździć…ponieważ każdy woli jechać szybciej, bezpieczniej i komfortowo” – dr Mariusz Miąsko

Moduły podstawowe VTS:
1  – moduł wgrywania danych z plików DDD, GPS, XLS lub manualnie
2  – moduł naruszeń rozporządzenia 561/2006 WE
3  – moduł ewidencji czasu pracy kierowców
4  – moduł delegacji i wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowej 
5  – moduł wyliczenia wynagrodzeń krajowych
6  – moduł wyliczenia wybranych wynagrodzeń unijnych (Austria, Niemcy, Francja, Włochy-kabotaż)
7  – moduł wyliczenia amplitudy (Francja)
8  – moduł wyliczenia dopłat do płacy minimalnej pracownika delegowanego (Austria, Niemcy, Francja, Włochy-kabotaż)
9  – moduł generowania “Urlopówek” oraz znaczenia urlopów
10- panel sterowniczy ustawień wartości programu dla wyliczenia ewidencji czasu pracy kierowców
Moduły dodatkowe VTS:
1. Moduł analizy wykonalności frachtu zgodnie z przepisami rozp. 561/2006 WE
2. Moduł analizy rentowności (opłacalności) frachtu
3. Moduł e-Urlopówki (pozwalający wysłać Zaświadczenie Działalności Kierowcy na telefon z podpisem elektronicznym)
4. Moduł Logistyki Frachtu (pozwalający zarządzać zdalnie procesem załadunku unieruchomienia jednostek ładunkowych oraz zarządzać procesem formowania jednostek ładunkowych w magazynie)  

VTS został wyposażony w pakiet „TURBO”, będący zbiorem rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych, pozwalających na niesłychanie szybkie wyliczenie wynagrodzeń kierowcy.

Dzięki pakietowi „TURBO VTS”, rozliczenie miesięcznego wynagrodzenia pojedynczego kierowcy możliwe jest w zaledwie około 7,5 minuty !!!   

A to nie wszystko, aktualnie zespół VTS pracuje nad wdrożeniem pakietu „Bi TURBO”, który pozwoli przyspieszyć proces rozliczenia kierowcy o kolejne kilkadziesiąt sekund ! Każdy operator rozliczający kierowców wie doskonale, że jest to wręcz niewyobrażalnie szybkie tempo. 

VTS opracowany został przez prawników i naukowców prawa pracy, ekspertów logistyki, kadrowych, ekspertów łańcucha dostaw. Moduł „wynagrodzeniowy” VTS (10 podstawowych modułów) dostępny jest już nawet za 499 zł netto/rok

Bieżąca obsługa prawna

VTS – nowy system do wyliczania wynagrodzeń opracowany przez naukowców i prawników KPV

Szanowni Państwo,

z uwagi na znaczne zwiększenie wolumenu realizacji usług wyliczenia wynagrodzeń, a w konsekwencji z uwagi na potrzebę podwyższenia jakości świadczonych przez nas usług, pragniemy poinformować, że od dnia 01.02.2018 r., usługi Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. będą świadczone wyłącznie za pomocą najnowocześniejszych narzędzi informatycznych obsługi opracowanych przez spółki VTS Project Sp. z o.o. oraz Invent Software.

W praktyce będzie to oznaczało, iż Państwa firma będzie obsługiwana przez najnowocześniejsze w Unii Europejskiej aplikacje informatyczne (VTS oraz PZ) służące do:

– wykonywania ewidencji czasu pracy,

– rozliczania wynagrodzeń krajowych,

– wyliczania płac minimalnych zagranicznych,

– wyliczania wymiaru świadczeń z tytułu delegowania pracowników (podróży służbowej),

– wyliczania naruszeń rozporządzenia 561/2006 WE,

– wyliczania tzw. Najpoważniejszych Naruszeń z KREPTD,

– wskazywania obowiązkowych zdublowanych przerw i odpoczynków z UoCzPK oraz dyr. 15/200 WE,

– wyliczania wykonalności frachtu zgodnie z regulacjami rozp. 561/2006 WE,

– przechowywania danych pracowników delegowanych do Francji i innych krajów UE,

– automatycznej transmisji danych z programu rozliczeniowego (VTS) do programu przechowującego dane na terenie Francji (PZ).

Pragniemy, więc w imieniu Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. poinformować, iż z dniem 1 lutego wszystkie wyliczenia oraz operacje wyliczenia ewidencji, wynagrodzeń, delegacji, płac minimalnych oraz naruszeń polskich oraz KREPTD, przechowywania dokumentacji płacy minimalnej, będą realizowane wyłącznie za pomocą oprogramowania VTS, PZ w połączeniu z oprogramowaniem Comarch Optima, które zostały opracowane przez prawników, naukowców krajowego i międzynarodowego prawa pracy i zespolone w celu zagwarantowania najwyższej jakości obsługi klientów.

W związku z powyższym mogą się Państwo spodziewać nieco odmiennej formy graficznej raportów niż otrzymywali Państwo dotychczas.

Ponadto z uwagi na okoliczność, że aplikacja VTS została opracowana przez prawników, naukowców krajowego i międzynarodowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych (i posiada naukową rekomendację prawidłowości zastosowanych w niej algorytmów), niektóre wyliczenia mogą się różnić od dotychczasowych obliczeń i wskazań.

Podwyższenie standardu jakości obsługi nie sprowadza się jedynie do skorzystania przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. z najnowocześniejszego oprogramowania prawnego VTS, ale zostało poszerzone także o dobór kadry prawno-kadrowo-księgowej, posiadającej najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz informatyczne, adekwatne do wykorzystania możliwości płynących z wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych. Może się to wiązać w niektórych przypadkach z wymianą informacji z Państwa firmą z innymi ekspertami prawno-kadrowo-księgowymi niż dotychczas.

Pragniemy poinformować, iż wszystkich pozytywnych zmian dokonujemy w celu zapewnienia jeszcze wyższych standardów obsługi Państwa przedsiębiorstwa.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: (12) 637 24 57.