„Po stronie prawdy” – ratujmy polskie przedsiębiorstwa i miejsca pracy przed mafią autostradową