1.  przygotowywanie szerokich opracowań dotyczących stanu prawnego potencjalnie transakcyjnych nieruchomości (due – diligence nieruchomości);

2. wsparcie przy negocjacjach i tworzeniu umów najmu, w tym umów najmu komercyjnego (powierzchnie magazynowe, powierzchnie biurowe, retail) – zarówno dla najemców, jak i wynajmujących,

3. wsparcie deweloperów przy procesie tworzenia prospektów informacyjnych i wszelkich innych czynnościach w procesie deweloperskim,

4. tworzenie procesów wewnętrznych mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur windykacyjnych wobec nierzetelnych kontrahentów