Obrazek Dr Mariusz Miąsko
Prezes

Dr Mariusz Miąsko

Prawnik, doktor nauk prawnych, przedsiębiorca, wynalazca, autor ponad 250 publikacji z prawa transportowego, wykładowca prawa przewozowego

Obrazek mec Andrzej Zoń
Szef zastępców procesowych

mec Andrzej Zoń

Prawnik (Uniwersytet Śląski), specjalista w zakresie prawa pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych oraz prawa przewozowego

Obrazek Anna Sikora
Kierownik Działu Procesowego

Anna Sikora

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Kierownik Działu Procesowego, absolwentka kursu podyplomowego z zakresu kadr i płac

Obrazek Wojciech Gleń
Dział prawa przewozu osób

Wojciech Gleń

Inż. specjalista z zakresu prawa przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km

Obrazek Małgorzata Miąsko
Wiceprezes

Małgorzata Miąsko

Kierownik Działu handlowego, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie małymi i dużymi firmami, germanista, tłumacz przysięgły (sądowy) języka niemieckiego (UJ) ze szczególnym naciskiem na prawo transportowe

Obrazek Piotr Tarasek
Dział Prawny

Piotr Tarasek

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracownik Działu Prawnego, praca mgr nt. negocjacji prawniczych i ADR

Obrazek Andrzej Baszyński
Dział prawny

Andrzej Baszyński

Aplikant Radcowski, studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spec. w zatrudnianiu cudzoziemców

Obrazek Andrzej Gajos
Specjalista ds. Promocji i Kontaktów Międzynarodowych

Andrzej Gajos

Specjalist For Promotion And International Liaisons

Obrazek Anna Nieć - Mrzygłód
Dyrektor Generalny

Anna Nieć - Mrzygłód

Absolwentka Prawa na UJ, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na UJ, prawa gospodarczego na UEK oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na UJ

Obrazek Piotr Rutkowski
Dział Prawny

Piotr Rutkowski

Spec. egzekucji wierzytelności, obsługi firm transportowych w zakresie normatywnego zabezpieczenia ładunku zgodnie z normą PN EN 12 195-1

Obrazek mgr inż. Janusz Drzewiecki
Specjalista ds. ADR

mgr inż. Janusz Drzewiecki

Inżynier projektu. Diagnosta techniki samochodowej. Specjalista do spraw przewozu materiałów niebezpiecznych, doradca DGSA