Obrazek Dr Mariusz Miąsko
Prezes

Dr Mariusz Miąsko

Prawnik, doktor nauk prawnych, przedsiębiorca, wynalazca, autor ponad 250 publikacji z prawa transportowego, wykładowca prawa przewozowego

Obrazek mec Andrzej Zoń
Szef zastępców procesowych

mec Andrzej Zoń

Prawnik (Uniwersytet Śląski), specjalista w zakresie prawa pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych oraz prawa przewozowego

Obrazek Grzegorz Górecki
Dział Silnika Prawnego

Grzegorz Górecki

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Obrazek dr Iwona Falgier
Kierownik Działu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych

dr Iwona Falgier

Prawnik (Uniwersytet Śląski), broker ubezpieczeniowy, specjalista likwidacji szkód

Obrazek Jarosław Kędzior
Dział prawa przewozowego i unieruchomienia ładunków

Jarosław Kędzior

Inż. mechanik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), specjalista ds. prawa przewozowego i prawa unieruchomienia ładunków, Prezes "Akademii Mocowania"

Obrazek Małgorzata Miąsko
Wiceprezes

Małgorzata Miąsko

Kierownik Działu handlowego, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie małymi i dużymi firmami, germanista, tłumacz przysięgły (sądowy) języka niemieckiego (UJ) ze szczególnym naciskiem na prawo transportowe

Obrazek mec Bartosz Skorek
Dział przekształcania i organizacji spółek handlowych

mec Bartosz Skorek

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, organizacji oraz przekształceń spółek, specjalista prawa podatkowego w transporcie

Obrazek Piotr Tarasek
Dział Silnika Prawnego

Piotr Tarasek

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praca magisterska na temat negocjacji prawniczych i ADR

Obrazek Wojciech Gleń
Dział prawa przewozu osób

Wojciech Gleń

Inż. specjalista z zakresu prawa przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km

Obrazek Barbara Gajda-Kocjan
Specjalista ds. PR

Barbara Gajda-Kocjan

Absolwentka Dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim JP II oraz Zarządzania mediami na UJ. Studia podyplomowe z zakresu Public relations na UJ

Obrazek Anna Nieć - Mrzygłód
Kierownik Działu Silnik Prawny

Anna Nieć - Mrzygłód

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Kierownik Działu Silnik Prawny, zleceń zewnętrznych, optymalizacji oraz rozliczeń wynagrodzeń kierowców

Obrazek Karolina Trzyszczyk
Sekretariat

Karolina Trzyszczyk

Specjalista ds. organizacyjno-biurowych, magister zarządzania o spec. zarządzanie kadrami

Obrazek Andrzej Baszyński
Dział Silnika Prawnego

Andrzej Baszyński

Aplikant Radcowski, studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spec. w zatrudnianiu cudzoziemców

Obrazek mgr inż. Janusz Drzewiecki
Specjalista ds. ADR

mgr inż. Janusz Drzewiecki

Inżynier projektu. Diagnosta techniki samochodowej. Specjalista ds. przewozu materiałów niebezpiecznych, doradca DGSA