Obrazek Dr Mariusz Miąsko
Prezes

Dr Mariusz Miąsko

Prawnik, doktor nauk prawnych, przedsiębiorca, wynalazca, autor ponad 250 publikacji z prawa transportowego, wykładowca prawa przewozowego

Obrazek mec Andrzej Zoń
Szef zastępców procesowych

mec Andrzej Zoń

Prawnik (Uniwersytet Śląski), specjalista w zakresie prawa pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych oraz prawa przewozowego

Obrazek Andrzej Baszyński
Kierownik Działu Procesowego

Andrzej Baszyński

Aplikant Radcowski, studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie, spec. w zatrudnianiu cudzoziemców

Obrazek Barbara Gajda-Kocjan
Specjalista ds. PR

Barbara Gajda-Kocjan

Absolwentka Dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim JP II oraz Zarządzania mediami na UJ. Studia podyplomowe z zakresu Public relations na UJ

Obrazek Wojciech Gleń
Dział prawa przewozu osób

Wojciech Gleń

Inż. specjalista z zakresu prawa przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km

Obrazek Małgorzata Miąsko
Wiceprezes

Małgorzata Miąsko

Kierownik Działu handlowego, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie małymi i dużymi firmami, germanista, tłumacz przysięgły (sądowy) języka niemieckiego (UJ) ze szczególnym naciskiem na prawo transportowe

Obrazek Piotr Tarasek
Kierownik Działu Prawnego

Piotr Tarasek

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Kierownik Działu Prawnego, praca mgr nt. negocjacji prawniczych i ADR

Obrazek Anna Sikora
Dział Prawny

Anna Sikora

Studentka V roku Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obszar zainteresowań cywilno-gospodarczy

Obrazek mgr inż. Janusz Drzewiecki
Specjalista ds. ADR

mgr inż. Janusz Drzewiecki

Inżynier projektu. Diagnosta techniki samochodowej. Specjalista do spraw przewozu materiałów niebezpiecznych, doradca DGSA

Obrazek Adam Fudalik
Dział Postępowań dot. Pozwoleń na Broń Palną

Adam Fudalik

Ex żołnierz (desant) i ex Policjant między innymi WPA, instruktor strzelectwa, ekspert ds. postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń

Obrazek Anna Nieć - Mrzygłód
Dyrektor Generalny

Anna Nieć - Mrzygłód

Absolwentka Prawa na UJ, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na UJ, prawa gospodarczego na UEK oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na UJ

Obrazek Piotr Rutkowski
Dział Prawny

Piotr Rutkowski

Spec. egzekucji wierzytelności, obsługi firm transportowych w zakresie normatywnego zabezpieczenia ładunku zgodnie z normą PN EN 12 195-1

Obrazek Karolina Trzyszczyk
Sekretariat

Karolina Trzyszczyk

Specjalista ds. organizacyjno-biurowych, mgr zarządzania o specjalności zarządzanie kadrami

Obrazek Jarosław Kędzior
Spec. ds. prawa przewozowego

Jarosław Kędzior

Inż. mechanik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), specjalista ds. prawa przewozowego i prawa unieruchomienia ładunków, Prezes "Akademii Mocowania"