Kancelaria Prawna Viggen sp.j. posiada najbogatsze doświadczenie w kraju w zakresie prawa transportowego. Wyróżnia nas:

 • 20 lat na rynku,
 • 19 lat obsługi branży transportowej,
 • ponad 2000 skutecznych odwołań od decyzji administracyjnych,
 • ponad 300 naprawczych audytów prawnych w transporcie,
 • ponad 300 opracowań prawnych,
 • dwa autorskie podręczniki: „Czas pracy pracowników mobilnych – rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy rozporządzenia 561/2006 WE” – 1128 stron (aktualnie w procesie wydawniczym) oraz „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna” – 300 stron (aktualnie w procesie wydawniczym).
 • 2 nagrane audiobooki, poświęcone zasadom odbioru czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowców, rekomendowane przez Stowarzyszenie inspektorów PIP oraz ZZ ITD.
 • 20 audycji radiowych poświęconych prawu w transporcie,
 • ponad 130 wystąpień w mediach w charakterze eksperta prawa transportowego,
 • kilka tysięcy przeszkolonych kierowców,
 • około 20 szkoleń rocznie dla kadry zarządzającej przeprowadzanych w systemie warsztatowym,
 • ponad 10 wyprodukowanych programów komputerowych z zakresu prawa dla branży transportowej,
 • 100 różnorodnych produktów prawnych i usług,
 • 5 autorskich konferencji poświęconych prawu transportowemu,
 • ewidencja czasu pracy wykonywana dla kilkudziesięciu firm transportowych,
 • zdalne prowadzenie dokumentacji dla firm transportowych (około 150 tys. rekordów),
 • około 1400 firm, które skorzystały z naszych usług,
 • wiele tysięcy telefonicznych oraz mailowych porad prawnych dla kierowców i właścicieli firm transportowych,
 • kilka lat współpracy ze stowarzyszeniami transportowymi: PSPD, MZMPD, PSPA, MSPO, DSPM, KPT, „Najlepsza Droga”, OSKC oraz wieloma innymi,
 • wyeliminowanie około 30 istotnych błędów prawnych w ustawodawstwie transportowym,
 • 2 nagrody za system SILNIK PRAWNY/dawniej LEXtrans24 oraz VTS Project.