PROGRAM STWORZONY NA KNOW HOW KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN

SEKRETY MISTRZÓW PRAWA

 
 
 33 SEKRETY MISTRZÓW PRAWA
 
 

 

 
 

JESTEŚMY KANCELARIĄ MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA TRANSPORTOWEGO,
PRAWA DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO UE, KRAJOWEGO I UNIJNEGO PRAWA PRAWA PRACY, KRAJOWEGO I UNIJNEGO PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I OPODATKOWANIA WYNAGRODZEŃ, KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRZEWOZOWEGO, PRAWA UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKÓW

 
 
 

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w szeroko rozumianym międzynarodowym prawie transportowym, prawa delegowania pracowników do UE, krajowego i unijnego prawa pracy, krajowego i unijnego prawa ubezpieczeń społecznych i opodatkowania wynagrodzeń, krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego, prawa unieruchomienia ładunków. Naszym klientom oferuje przedstawicielstwo we Francji, Niemczech oraz we Włoszech. Posiadamy także oddział w Słowacji. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie delegowania pracowników nie tylko z branży transportowej.
 

W obrębie gałęzi prawa transportowego nasz zakres obsługi zawiera się w następujących obszarach:
 

krajowe i międzynarodowe administracyjne prawo transportowe (UoTD, rozp. 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE), krajowe i międzynarodowe prawo pracy (KP, UoCzPK, dyr. 96/71 WE), krajowe i międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych (rozp 883/2004 WE), prawo podatkowe (UoPDOF, Ustawa o VAT), krajowe i międzynarodowe prawo przewozowe (UPP, Konwencja CMR), prawo przewozu materiałów niebezpiecznych (Konwencja ADR), prawo przewozu produktów szybko psujących się (Konwencja ATP), prawo mocowania i unieruchamiania ładunków (Wytyczne KE, norma PN EN 12195, PRD), krajowe i międzynarodowe prawo przewozu osób w przewozie okazjonalnym i przewozie regularnym do i powyżej 50 km (rozp 1072/2009 WE), prawo harmonizacji pracy na liniach regularnych do 50 km (rozdz. 4a UoCzPK), prawo ubezpieczeń środków transportowych, prawo ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, spedytora, nadawcy, producenta, prawo likwidacji szkód osobowych i majątkowych, prawo prywatne międzynarodowe – prawo norm kolizyjnych pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów (rozp. Rzym I) oraz publiczne międzynarodowe, unijne i europejskie prawo regulacji okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców (rozp. 561/2006 WE, Konwencja AETR), prawo obsługi tachografów analogowych (rozp. 3821/85 EWG zał. I A) i cyfrowych (rozp. 1360/2002 WE, 1266/2009 WE, 165/2014 UE), prawo dotyczące świadczeń w zakresie podróży służbowych (KP, rozp MPiPS z 2013r), prawo zatrudnienia obcokrajowców, prawo publicznego transportu zbiorowego (UoPTZ), krajowe i międzynarodowe pawo oddelegowania i delegowania pracowników do pracy za granicą, krajowe i międzynarodowe prawo o ruchu drogowym (PRD, Konwencja Wiedeńska), międzynarodowe reguły sprzedaży Incoterms 2010, prawo spółek handlowych, prawo zatrudnienia pracowników tymczasowych (UoZPT).

 
 
 
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57,

509 982 577.

lub pod adres e-mailowy: biuro1@viggen.pl.

BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ - WIĘCEJ NIŻ INNI!
Chronimy polski transport

Działy Prawne Kancelarii

Dział Procesowy. Na bieżąco w każdej chwili realizujemy w całym kraju blisko 250 procesów przed Sądami Pracy, Cywilnymi, Administracyjnymi, Karnymi w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym – w zakresie dowolnego obszaru szeroko rozumianego prawa transportowego.

Dział Odwołań w Postępowaniach Administracyjnych. Dział specjalizuje się w procedurze odwoławczej od krajowych i międzynarodowych decyzji o wymierzeniu kar administracyjnych względem przedsiębiorców branży TSL.

Dział Silnik Prawny. Za pomocą autorskiego oprogramowania (Silnik Prawny) prowadzimy i zarządzamy całą dokumentacją kierowców, pojazdów i przedsiębiorstwa transportowego. Łącznie działa zdalnie zarządza dziesiątkami firm transportowych zarządzając każdego dnia kilkuset tysiącami rekordów prawnych przedsiębiorstw transportowych.

Dział Optymalizacji Kosztów Pracowniczych i Wykonawstwa Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagrodzeń. Dział specjalizuje się w realizacji symulacji prawno – księgowych, bieżących kosztów pracowniczych przedsiębiorstw transportowych i przygotowaniu zmian do Regulaminów Pracy i Wynagrodzeń generujących oszczędności oraz zmniejszające potencjał ryzyka zagrożenia roszczeniami pracowniczymi.

Oddział Ewidencji Czasu Pracy. Oddział specjalizuje się w wyliczaniu za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS-Ewidencja) ewidencji czasu pracy kierowców. Odział za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS – E-urlopówka) dostarcza możliwość wystawienia Zaświadczenia Działalności Kierowców bezpośrednio z komputera pracodawcy wprost na telefon komórkowy kierowcy w dowolne miejsce na świecie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Oddział Wyliczenia Wynagrodzeń i Naliczania Zabezpieczeń Społecznych. Oddział specjalizuje się w wyliczeniu wynagrodzeń pracowniczych za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS-Wynagrodzenia) wraz z dodatkami, naliczaniem składek ZUS i US (VTS–Zabezpieczenia społeczne) oraz rozliczaniem płacy minimalnej państw członkowskich UE.

Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Majątkowych i Osobowych. Dział Specjalizuje się w rozliczaniu szkód komunikacyjnych branży TSL w zakresie ubezpieczeń OC, OCP, OCS, AC, CARGO w postępowaniu ugodowym i procesowym.

Dział Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Majątkowych. Dział specjalizuje się w przygotowywaniu Szczególnych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla TSL w zakresie ubezpieczeń OC, OCP, AC, CARGO.

Dział Organizacji Spółek Handlowych w Branży TSL. Dział specjalizuje się w organizacji najkorzystniejszych form organizacyjnych przedsiębiorstw branży TSL pod względem przeciw egzekucyjnym, podatkowym, organizacyjnym.

Dział Prawa Przewozu Osób i Publicznego Transportu Zbiorowego. Dział specjalizuje się w sporządzaniu Planów Transportowych oraz harmonizacji prawno-matematycznej czasu pracy.

Dział Prawa w zakresie Przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Dział specjalizuje się w doradztwie DGSA oraz sporządzaniu sprawozdań z warunków realizacji przewozów materiałów niebezpiecznych.

 

Obrazek Dr Mariusz Miąsko
Prezes

Dr Mariusz Miąsko

Prawnik, doktor nauk prawnych, przedsiębiorca, wynalazca, autor ponad 250 publikacji z prawa transportowego, wykładowca prawa przewozowego

Obrazek mec Andrzej Zoń
Szef zastępców procesowych

mec Andrzej Zoń

Prawnik (Uniwersytet Śląski), specjalista w zakresie prawa pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych oraz prawa przewozowego

Obrazek Grzegorz Górecki
Dział Silnika Prawnego

Grzegorz Górecki

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Obrazek Jarosław Kędzior
Dział prawa przewozowego i unieruchomienia ładunków

Jarosław Kędzior

Inż. mechanik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), specjalista ds. prawa przewozowego i prawa unieruchomienia ładunków

Obrazek dr Iwona Falgier
Kierownik Działu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych

dr Iwona Falgier

Prawnik (Uniwersytet Śląski), broker ubezpieczeniowy, specjalista likwidacji szkód

Obrazek mgr inż. Janusz Drzewiecki
Specjalista ds. ADR

mgr inż. Janusz Drzewiecki

Inżynier projektu. Diagnosta techniki samochodowej. Specjalista ds. przewozu materiałów niebezpiecznych, doradca DGSA

Obrazek Małgorzata Miąsko
Wiceprezes

Małgorzata Miąsko

Kierownik Działu handlowego, absolwentka Marketingu i Zarządzania, germanista, tłumacz przysięgły (sądowy) języka niemieckiego (UJ)

Obrazek Adam Słoma
Dział procesowy

Adam Słoma

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Działu procesowego w TSL Kancelarii Prawnej Viggen Sp. Jawna

Obrazek Łukasz Pilszak
Dział Silnika Prawnego

Łukasz Pilszak

Absolwent Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obrazek mec Bartosz Skorek
Dział przekształcania i organizacji spółek handlowych

mec Bartosz Skorek

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, organizacji oraz przekształceń spółek, specjalista prawa podatkowego w transporcie

Obrazek Magdalena Polczak
Dział rozliczeń wynagrodzeń

Magdalena Polczak

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalistka kadr i płac

Obrazek Anna Nieć - Mrzygłód
Kierownik Działu Silnik Prawny

Anna Nieć - Mrzygłód

Absolwentka Prawa na UJ, Kierownik Działu Silnik Prawny, zleceń zewnętrznych, optymalizacji oraz rozliczeń wynagrodzeń kierowców

Obrazek Angelika Wodnicka
Asystentka Zarządu

Angelika Wodnicka

Studentka Informatyki i Ekonometrii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Technik Informatyki

Obrazek Monika Radzik
Sekretariat

Monika Radzik

Specjalista ds. organizacyjno-biurowych, ekonomista, studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Obrazek Piotr Tarasek
Dział Silnika Prawnego

Piotr Tarasek

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, magisterium z Negocjacji prawniczych i ADR

Obrazek Andrzej Baszyński
Dział Silnika Prawnego

Andrzej Baszyński

Prawnik, studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spec. w zatrudnianiu cudzoziemców

Obrazek Wojciech Gleń
Dział prawa przewozu osób

Wojciech Gleń

Inż. specjalista z zakresu prawa przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km

Obrazek Barbara Gajda-Kocjan
Specjalista ds. PR

Barbara Gajda-Kocjan

Absolwentka Dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim JP II oraz Zarządzania mediami na UJ. Studia podyplomowe z zakresu Public relations na UJ

Nasza idea


Możesz skoncentrować się na Transporcie, Spedycji, Logistyce...RESZTĘ wykonamy MY

PODPIS

Rekomendacje

Nasza grupa kapitałowa

Sprawdź gdzie dostępni są nasi przedstawiciele