U Premiera RP

Uczestniczyliśmy w konsultacjach z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim (z ramienia Prezydium NSZZ RI „Solidarność”) w sprawie rozwoju polskiego rolnictwa.

Przedmiotem konsultacji z Panem Premierem było między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego typu umowy o pomocy przy zbiorach (którego KPV jest pomysłodawcą i współautorem) oraz wdrożenie projektu strategi rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Na zdjęciu: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Jacek Sasin (po prawej), Pani Poseł Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, Senator Jerzy Chruścikowski, posłowie RP, dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen, członkowie Prezydium NSZZ RI „Solidarność”.