Kancelaria Prawna Viggen sp. j nawiąże współpracę z kompetentnym prawnikiem oraz osobą z tytułem zawodowym (prawnikiem doktrynalnym, radcą prawnym, adwokatem).

 

Oczekujemy:

– znajomości prawa pracy,

– znajomości prawa administracyjnego,

– znajomości prawa cywilnego,

– znajomości prawa handlowego i gospodarczego

– wysokiej kultury osobistej,

– sumienności i zaangażowania,

– punktualności i odpowiedzialności za jakość  i terminowość realizowanych zleceń,

– bardzo dobrej organizacji pracy,

– umiejętności pracy w zespole oraz łatwości nawiązywania relacji z ludźmi,

– doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy, administracyjnego, handlowego i gospodarczego

– znajomości języków obcych: angielski, niemiecki lub francuski

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@kancelariaprawnaviggen.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

2.Kancelaria Prawna Viggen sp. j nawiąże współpracę z prawnikiem, specjalistą ds. kadr i płac.

 

Oczekujemy:

– znajomości prawa pracy,

-znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych (kurs kadry i płace),

– mile widziana umiejętność rozliczania czasu pracy kierowców i podróży służbowych,

– mile widziana umiejętność rozliczania Zleceniobiorców,

– mile  widziana znajomość delegowania pracowników za granicę,

– wysokiej kultury osobistej,

– sumienności i zaangażowania,

– punktualności i odpowiedzialności za jakość  i terminowość realizowanych zleceń,

– bardzo dobrej organizacji pracy,

– umiejętności pracy w zespole oraz łatwości nawiązywania relacji z ludźmi,

– znajomości języków obcych: angielski, niemiecki lub francuski

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@kancelariaprawnaviggen.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

  1. Kancelaria Prawna Viggen sp. j nawiąże współpracę z kadrową/specjalistą ds. kadr i płac.

 

Oczekujemy:

– znajomości prawa pracy,

-znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych (kurs kadry i płace),

– umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,

– sporządzanie deklaracji oraz zgłoszeń i rozliczeń do ZUS, GUS, US, PFRON, pism do komorników,

– rozliczanie podatków dochodowych od osób fizycznych,

– umiejętność rozliczania czasu pracy kierowców i podróży służbowych,

– umiejętność rozliczania Zleceniobiorców,

– wysokiej kultury osobistej,

– sumienności i zaangażowania,

– punktualności i odpowiedzialności za jakość  i terminowość realizowanych zleceń,

– bardzo dobrej organizacji pracy,

– umiejętności pracy w zespole oraz łatwości nawiązywania relacji z ludźmi,

– mile widziana znajomości języków obcych: angielski, niemiecki lub francuski

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@kancelariaprawnaviggen.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

4. Kancelaria Prawna Viggen sp. j nawiąże współpracę z osobą na stanowisko tester oprogramowania/konsultant.

 

Oczekiwania:

– wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

– znajomości prawa pracy,

– znajomość zagadnień finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, logistycznych, transportowych,

– mile widziana umiejętność rozliczania czasu pracy kierowców i podróży służbowych,

– wysoka kultura osobista,

– sumienność i zaangażowanie,

– punktualność i odpowiedzialność za jakość  i terminowość realizowanych zleceń,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,

– mile widziana znajomości języków obcych: angielski, niemiecki lub francuski

 

Zadania:

– testowanie oprogramowania,

– udział w tworzeniu nowych wersji oprogramowania (nowe funkcjonalności, testy jakościowe, wdrożenia),

– tworzenie dokumentacji produktowej,

– analiza oczekiwań i wymagań Klientów, weryfikacja zgłoszeń, dostosowywanie oprogramowania

– telefoniczna oraz emeilowa obsługa klienta,

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@kancelariaprawnaviggen.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Viggen Sp. J z siedzibą w Modlnicy  32-085, przy ulicy Częstochowskiej 6,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@viggen.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.