Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.  uznawana jest za największy zespół prawny o największym doświadczeniu w kraju specjalizujący się od 20 lat w obsłudze przedsiębiorstw branży TSL (Transport, Spedycja Logistyka). Zespół liczy obecnie ponad 60 osób (prawników, zastępców procesowych, inżynierów, ekonomistów, specjalistów z różnych podbranż związanych z TSL), rozmieszczonych w całym kraju. Oferujemy gotowe rozwiązania „pod klucz”, obejmując przedsiębiorstwa transportowe w pełni kompleksowymi działaniami, jakie tylko są potrzebne przedsiębiorcom w branży TSL.

Świadczymy kompleksowy wachlarz usług:

 • prawnych,
 • procesowych,
 • ekonomicznych,
 • kadrowo-płacowych,
 • księgowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • organizacji logistyki,
 • informatycznych (dostarczamy specjalistyczne oprogramowanie dla branży TSL),
 • likwidacji szkód,
 • szkoleniowych,
 • pośrednictwa w użyczaniu kierowców

Przyświeca nam idea kierowana do naszych klientów, która brzmi: „…możesz skoncentrować się na Transporcie Spedycji Logistyce…CAŁĄ RESZTĘ wykonamy za Ciebie MY…”

W taką właśnie mamy filozofię aby pozostawić w gestii przedsiębiorstw branży TSL wyłącznie te obszary, które są Transportem, Spedycją i Logistyką, natomiast pozostały konglomerat obowiązków prawnych, księgowych, kadrowych, płacowych, ewidencyjnych, ubezpieczeniowych, informatycznych, likwidacyjnych, zatrudnieniowych – przejmujemy MY, ponieważ specjalizujemy się w tych obszarach, wykonujemy te czynności lepiej, szybciej, taniej, bardziej efektywnie, profesjonalnie.

Jesteśmy jedyną na rynku kancelarią niszową, specjalizującą się w szeroko pojętym krajowym i międzynarodowym prawie transportowym.

Wyśmienicie znamy i operujemy na 70 źródłach krajowego i międzynarodowego prawa transportowego, przewozowego, ubezpieczeniowego, podatkowego, przewozu osób i rzeczy, przewozu materiałów niebezpiecznych i szybko psujących się – w szczególności specjalizujemy się w ponad 4o źródłach krajowego i międzynarodowego transportowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów dot delegowania pracowników do pracy poza granicami Polski, pośrednictwa pracy.

Najlepszą rekomendacją dla KPV są cyfry:

 • 20 lat – tyle lat KPV istnieje na rynku prawniczym,
 • 17 lat – tyle lat KPV specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw branży TSL,
 • 1000 – co najmniej na tylu rozprawach sądowych zastępcy procesowi KPV reprezentowali uczestników branży TSL,
 • 1700 – co najmniej tyle razy prawnicy KPV skutecznie odwołali się od decyzji administracyjnych ITD, PIP, BAG, międzynarodowych organów kontrolnych,
 • 300 – co najmniej tyle naprawczych audytów prawnych oraz prawno logistycznych zrealizowała KPV w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, firmach produkcyjnych,(„Opracowania prawne„)
 • 310 – co najmniej tyle opracowań prawnych poświęconych prawu transportowemu opublikowali prawnicy KPV,
 • 2 – tyle autorskich podręczników poświęconych prawu transportowemu napisał prezes KPV: „Mobilny czas pracy kierowców rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy rozporządzenia 561/2006 WE” (aktualnie w procesie wydawniczym – ponad 1000 stron) oraz „Zasadność wypłaty ryczałtów noclegowych-analiza jurydyczna”,
 • 20 – tyle audycji radiowych poświęconych prawu w transporcie w Programie I Polskiego Radia przygotowali prawnicy KPV w ramach programu „Radio Truck”.
 • 130 – co najmniej tyle wystąpień w mediach w charakterze eksperta prawa transportowego zrealizowali prawnicy KPV,„KPV w mediach
 • 2500 – co najmniej tylu kierowców przeszkolili prawnicy KPV,
 • 20 – tyle średnio rocznie szkoleń dla kadry zarządzającej realizują prawnicy KPV,
 • 10 – tyle autorskich programów komputerowych dla TSL powstało wyprodukowanych z inicjatywy i pomysłu KPV,
 • 5 – tyle autorskich konferencji poświęconych prawu transportowemu zrealizowała KPV, „Konferencje
 • 70 – co najmniej tyle firm branży TSL obsłużyli (w historii) prawnicy KPV w zakresie realizacji ewidencji czasu pracy w tym w zakresie wyliczania wynagrodzenia wraz z oskładkowaniem ZUS/US,
 • 150.000 – tyle rekordów prawnych nadzorujemy w imieniu naszych klientów 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu w dziesiątkach firm transportowych z całego kraju za pomocą systemu prowadzonych dla klientów w ramach zdalnego prowadzenia dokumentacji „Silnik Prawny”,
 • 1500 – co najmniej tylu klientów skorzystało z naszej profesjonalnej pomocy,
 • 10 000 – co najmniej tylu pisemnych, telefonicznych oraz mailowych porad prawnych dla kierowców właścicieli firm transportowych udzielili prawnicy KPV,
 • 30 – co najmniej tyle istotnych błędów prawnych w ustawodawstwie transportowym krajowym oraz unijnym wyeliminowali i naprawili prawnicy KPV,
 • 60 – tylu członków zespołu grupy kapitałowej KPV jest do dyspozycji naszych klientów w całej Polsce,
 • 2 – tyle nagród otrzymały produkty opracowane i/lub wyprodukowane w KPV – systemy informatyczne dla branży TSL: „SILNIK PRAWNY”/dawniej „LEXtrans24” oraz „VTS”.
 • 6 – tyle podmiotów składa się na naszą grupę kapitałową obsługującą klientów branży TSL (Kancelaria Prawna Viggen Sp. j., Logistic Technologies Sp. o.o., VTS Project Sp. z o.o., Invent Software s.c., BCB Business Center Brokers Sp. z o.o., Ma & Ma Sp. z o.o.),
 • 2 – tyle audiobooków poświęconych prawu pracy kierowców przygotowała i wydała KPV: CD 1 – „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych”,
  CD 2 – „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”,
 • 2 – tyle rekomendacji od organizacji skupiających przedstawicieli organów kontrolnych otrzymały projekty KPV – rekomendacje ZZ ITD oraz Stowarzyszenie Inspektorów PIP,
 • 6 – tyle stowarzyszeń branży TSL korzystało z pomocy prawników KPV,
 • 8 – tyle projektów nowelizacji ustaw około transportowych przygotowała i/lub wniosła KPV do odpowiednich instytucji państwowych,
 • 2 – tyle poprawek do błędów uregulowań rozporządzeń unijnych wniosła KPV do Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego – (propozycje KPV w zakresie poprawek zostały uwzględnione) – poprawka do rozporządzenia 1071/2009 WE oraz 561/2006 WE,
 • 1 000 000 – tyle złotych średnio oszczędności/zysku wypracowują w przeliczeniu na każdych 100 kierowców specjalistyczne rozwiązania prawne przygotowane przez prawników KPV w Regulaminach Pracy i Regulaminach Wynagradzania,
 • 250 – tyle licencji autorskiego oprogramowania prawnego Wirtualny Audytor nabyli klienci KPV,
 • 120 – co najmniej tyle interwencji prawnych zgłosili prawnicy KPV do kluczowych instytucji Państwowych i europejskich – MPiPS, MT, MSZ, GITD, GIP, MS, Premier RP, Prezydent RP, Komisja Europejska, Parlament Europejski, RPO, NIK, „Wykaz prac
 • 102 – tyle usług świadczy KPV włącznie ze spółkami naszej grupy kapitałowej, „Usługi
 • 6 – tyle razy prawnicy KPV byli uczestnikami prac Sejmowej Podkomisji Transportu,
 • 4 – tyle razy prawnicy KPV byli uczestnikami negocjacji z Ministrem Transportu w w sprawach istotnych dla branży TSL,
 • 2 – tyle umów międzynarodowych obowiązuje w polskim systemie prawnym po interwencji prawników KPV w MSZ (umowa AETR i umowa ATP)
 • 130.000 – tyle wyświetleń ma kanał Prezesa KPV dr Mariusza Miąsko na YT

Naszymi klientami są zarówno podmioty krajowe, jak również z kapitałem zagranicznym.

To dzięki naszej interwencji w MSZ:

 • znowu obowiązuje w polskim systemie prawnym znowelizowana umowa AETR!
 • znowu obowiązuje w polskim systemie prawnym znowelizowana wersja ATP!
 • uruchomiono procedurę implementacji do polskiego prawa umowy ATP!
 • GITD wycofało się z nakładania ogromnych i bezprawnych kar za naruszenia w systemie viaTOLL!

 

PRZYPOMINAMY: Nie liczy się odległość, ale NAJWYŻSZA JAKOŚĆ świadczonych usług prawnych

Jesteśmy BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ i potrafimy WIĘCEJ NIŻ INNI!

Pomożemy! Z nami to takie proste!

NASI KLIENCI MAJĄ LEPIEJ