Kolejny Sukces Kancelarii Prawnej Viggen!

18 czerwca 2013 r. na Sali Kongresowej w Centrum hotelowo – konferencyjnym Witek w Krakowie, odbyła się Konferencja pt. ,,Rewolucyjne zmiany w prawie transportowym w roku 2013” dla właścicieli i osób zarządzających w przedsiębiorstwach transportowych.

W trakcie Konferencji, zostały w sposób szczegółowy omówione wszystkie zmiany, które czekają przedsiębiorstwa transportowe po wejściu w życie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Jednym z kluczowych tematów, który odbił się największym echem wśród uczestników była analiza roszczeń kierowców za wypłatę należnych składników wynagrodzenia jak również problem lawiny pozwów ze strony kierowców z którą walczy obecnie wielu przewoźników. Organizatorami konferencji byli: Kancelaria Prawna Viggen s.c. oraz Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” .
Sponsorem głównym Konferencji została Giełda Transportowa Timocom. Sponsorami wydarzenia byli rownież Renault Truck Polska oraz DKV, natomiast główny patronat medialny nad wydarzeniem objął największy portal transportowy E-transport. Dziękujemy że jesteście Państwo z nami i wspólnymi siłami pomagacie nam zmieniać sytuację polskich firm transportowych poprzez przygotowanie ich do nowelizacji przepisów oraz przygotowanie do wszelkich innych zagrożeń z którymi muszą zmagać się na codzień. Na konferencji można było spotkać właścicieli oraz kadrę zarządzającą największych polskich firm transportowych m. in. : Omega Pilzno, Pol-Miedź Trans, PKS Rzeszów, PTS S.A , F.L Polska, ZTE Radom, i wielu innych. Łącznie swoją wizytą zaszczyciło nas ponad 100 uczestników w tym także największych w Polsce firm transportowych. Cieszymy się z tak ogromnej liczby gości, ponieważ dzięki wam po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu iż działalność naszej kancelarii jest doceniana przez środowisko transportowe, darzycie nas Państwo ogromnym zaufaniem i powierzacie nam kontrole nad najważniejszymi działami Państwa przedsiębiorstw.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, której to Kancelaria Prawna Viggen była współtwórcą poprzez uczestnictwo i reprezentowanie strony przewoźników na podkomisji infrastruktury, już od 16 lipca wejdzie w życie a przez to dojdzie do radykalnych zmian zasad organizacji transportu drogowego. Na mocy znowelizowanych przepisów wejdzie w życie wiele rewolucyjnych i bardzo niebezpiecznych uregulowań.
Najgroźniejsze dla przewoźników są zapisy mówiące o tym, że w przypadku zaledwie dwóch poważnych naruszeń w ciągu aż dwóch lat firma transportowa i posiadacz CKZ muszą mieć wszczętą procedurę, w ramach której właściwy organ ustali czy należy cofnąć tzw.: „dobrą reputację” czego skutkiem będzie utrata CKZ i licencji/zezwolenia.
Kolejną poważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji dla absolutnie wszystkich osób kierujących pojazdami niezależnie od formy zatrudnienia – w tym także dla właścicieli firm transportowych, jednak zasady prowadzenia tej ewidencji będą odmienne niż w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Pierwszy raz w historii ustanowiono także wysokie kary finansowe za przekroczenie dziennej normy czasu pracy. Dotychczas obowiązywały wyłącznie sankcje odnoszące się do przekroczenia norm okresów i czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków.
Jednak to nie wszystkie zmiany…
W celu omówienia wszystkich zagadnień powiązanych ze zmianami w przepisach, swoją prelekcję poprowadziło 9 wyspecjalizowanych w prawie transportowym prawników, którzy na co dzień są pracownikami Kancelarii Prawna Viggen. Wszystkich Państwa, którzy nie zdążyli uczestniczyć w konferencji zapraszamy do skorzystania z indywidualnie z usług naszej kancelarii. 502 189 290 Pod tym numerem możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego odnośnie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz zabezpieczeniu firmy od roszczeń kierowców.
Do usłyszenia!

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/175/40/Kolejny-Sukces-Kancelarii-Prawnej-Viggen/

Niebawem wejdzie w życie 61 zmian w prawie, które na zawsze zmienią transport !

O tym, że prawo transportowe jest silnie przeregulowane wie każdy uczestnik tej branży. Jednak jakby tego było mało już za kilkadziesiąt dni w życie wejdzie kolejnych ponad 60 poważnych zmian w prawie, które na zawsze zmienią zasady funkcjonowania transportu. Zmiany będą dotyczyły ustawy o transporcie drogowym a także ustawy o czasie pracy kierowców. Jest to prawdopodobnie największy pakiet nowelizacji na przestrzeni ostatnich lat. Część firm nie sprosta nowym wymaganiom.
Poprosiliśmy, więc o komentarz dotyczący zakresu nadchodzących zmian poprosić Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen s.c, uczestnika prac w Podkomisji Transportu przy Sejmie RP.
J.P.: Czy zakres zmian jest tak szeroki jak często można przeczytać na wielu forach internetowych ?
MM: Faktem jest, że jest to jeden z najobszerniejszych pakietów zmian na przestrzeni ostatnich kilku a może nawet kilkunastu lat. Wchodzi w życie z całą pewnością ponad 60 zmian dotyczących ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców, to bardzo dużo.
J.P.: W jednej ze swoich wypowiedzi uznał Pan, że zmiany mają charakter rewolucyjny. Na czym polega ta rewolucyjność w prawie transportowym ?
MM: Uważam, że określenie „rewolucji” w prawie transportowym jest jak najbardziej uzasadnione. W życie wchodzą zupełnie nowe i moim zdaniem bardzo trudne do spełnienia rozwiązania, które nigdy wcześniej nie miały miejsca a które wymagać będą od przedsiębiorców całkowitej zmiany w sposobie zarządzania firmą transportową.
JP.: Na czym więc polegają nowe zmiany – czy może Pan wymienić kilka przykładów takich rewolucyjnych uregulowań ?
MM: Oczywiście. Proszę bardzo:
– wprowadzono zasadę, że jeśli przedsiębiorca w ciągu dwóch lat „zaliczy” dwa naruszenia z tzw.: listy „najpoważniejszych naruszeń” to musi z automatu mieć wszczętą procedurę ustalającą czy należy orzec o utracie tzw.: „dobrej reputacji”. Każdy w branży wie, że utrata dobrej reputacji musiałaby skończyć się utratą lub zawieszeniem zezwolenia (dawnej licencji krajowej). Warto jednak wiedzieć, że istnieją zasadniczo dwa instrumenty dzięki którym, pomimo że doszło do utraty dobrej reputacji to firma może się uchronić przed utratą zezwolenia/licencji
– wprowadzono także nowe uregulowanie, zgodnie z którym posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych może utracić własny CKZ za dwa naruszenia w ciągu dwóch lat w firmie którą narusza jeśli odnoszą się one do okoliczności wskazanych w art 6 rozporządzenia 1071/2009 WE. Jednak warto wiedzieć, że i w tym przypadku są okoliczności, które mogą ochronić posiadacza CKZ przed utratą dobrej reputacji,
– wprowadzono nowe typy licencji osobowych a także nową licencję na pośrednictwo w przewozie rzeczy, a także licencję na przewóz samochodami osobowymi, wprowadzono licencję dla „autobusów” w przedziale 7-9 osób,
– zmieniły się zasady zgłaszania pojazdów do wypisów z licencji w zakresie dopuszczalnej ilości zgłoszonych pojazdów do zezwolenia krajowego i jednocześnie licencji międzynarodowej,
– utrzymano dotychczasowe formy poświadczenia sytuacji finansowej (z art 7 rozporządzenia 1071/2009 WE) dla zezwolenia krajowego i licencji międzynarodowej ale jednocześnie zmieniono zasady odnoszące się do potwierdzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie dla nowo powstałych licencji utrzymano „stare” zasady poświadczenia sytuacji finansowej z ustawy o transporcie drogowym,
– wprowadzono nowe zasady utraty „dobrej reputacji” za zatrudnianie kierowców skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym,
– określono że wiele zmian można będzie dokonać w formie elektronicznej bez konieczności wyjazdu do Warszawy do BTM-u,
– określono jakie warunki musi spełniać baza transportowa,
– określono nowe zasady przetrzymywania dokumentacji księgowej w siedzibie firmy transportowej, – wprowadzono tzw.: „środki rehabilitacyjne” dzięki którym można odzyskać „dobrą reputację”,
-określono termin zwrotu nadwyżki wypisów z licencji/zezwolenia oraz sankcję finansową za niedotrzymanie terminu zwrotu,
– wprowadzono nowy termin na dokonanie zmian w licencji/zezwoleniu,
– wprowadzono pewne nowe uregulowania dotyczące kabotażu,
– wprowadzono nowe uregulowanie odnoszące się do „świadectwa kierowcy”,
– wprowadzono nowe zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu na CKZ,
– wprowadzono nowe zasady dotyczące wysokości opłat za wydanie zezwolenia krajowego,
– określono, że po raz pierwszy w historii ITD będzie kontrolować kierowców nie tylko z norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków ale także z przekroczenia norm ustawy o czasie pracy kierowców (!) czyli po prostu z czasu pracy.
J.P.: O ile wiadomo to do największej rewolucji doszło właśnie w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców – czy to prawda że obecnie przepisami prawa pracy zostali objęci wszyscy kierowcy niezależnie od tego czy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy na podstawie innej umowy np.: zlecenie lub samozatrudnienia a także właściciele firm transportowych ?
MM: Nie zupełnie tak. Prawdą jest że przepisami ustawy o czasie pracy kierowców zostali po raz pierwszy w historii objęci kierowcy w tzw.: „samozatrudnieniu – na własnej działalności” oraz właściciele firm transportowych. Natomiast nie jest prawdą, że uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców będą musieli przestrzegać także kierowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych np.: umów zlecenie i umów nienazwanych,
JP.: Czy to oznacza że właściciel jeżdżący własną ciężarówka lub autobusem oraz kierowca na własnej działalności będzie musiał wykonywać ewidencję czasu pracy kierowców ?
MM: Dokładnie tak, z tym że po pierwsze to przedsiębiorca dla którego jest wykonywany transport w samozatrudnieniu bedzie wykonywał ewidencję a po drugie zasady wykonania tej ewidencji są zasadniczo różne w stosunku do ewidencji wykonywanej dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inny jest okres rozliczeniowy, inny jest średniookres wykonania ewidencji, inne są zasady udostępnienia ewidencji kierowcy, inne są zasady dotyczące wyliczenia dyżurów, inna jest w ogóle norma pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowym problemem przy wykonaniu ewidencji jest fakt, że polski ustawodawca pomylił instytucję prawne „tygodniowej normy pracy” z „tygodniowym wymiarem pracy” co rodzi poważne problemy interpretacyjne, utrudniające dodatkowo wykonanie ewidencji.
JP.: Chce pan powiedzieć, że zmieniła się dopuszczalna norma pracy w tygodniu i nie jest to już 40 godzin plus 8 godzin nadliczbowych ?
MM: Dokładnie tak ! Wartość tygodniowej normy pracy uległa całkowitej zmianie co powoduje zupełnie odmienny sposób naliczania godzin nadliczbowych dla kierowców w „samozatrudnieniu” oraz dla właścicieli firm transportowych,
JP.: Czyli jeśli dobrze rozumiem to aktualnie nie opłaca się zatrudnić kierowców na podstawie „samozatrudnienia” z uwagi na konieczność wykonywania ewidencji czasu pracy i kontrole ITD z zakresy norm czasu pracy ?
MM: Zgadza się – zwracam na tą okoliczność uwagę już od wielu miesięcy. Kierowcy zatrudnieni na podstawie prawidłowej umowy cywilnoprawnej nadal będą zwolnieni z kontroli ITD w zakresie czasu pracy, nie będą musieli mieć wykonywanych ewidencji czasu pracy, nie będą mogli być karani za przekroczenia tygodniowych norm czasu pracy…
JP.: …Chce Pan powiedzieć, że wszyscy inni kierowcy będą kontrolowani przez ITD z norm Kodeksu Pracy a tylko ci którzy mają właściwie zawarte umowy o pracę będą całkowicie z tego zwolnieni ? Czy to jest sprawiedliwe ?
MM: Nie mnie oceniać sprawiedliwość normy ale potwierdzam że tak właśnie jest o ile umowa cywilnoprawna będzie właściwie sporządzona. Pisałem na ten temat już kilka miesięcy temu na stronie: http://jazdaprawna.pl/2012/09/26/4544/
JP.: Zakres zmian wydaje się po tym co Pan powiedział faktycznie bardzo szeroki i niezwykle restrykcyjny. Czy naprawdę firmy będą traciły za zaledwie dwa naruszenia licencję ?
MM: To prawda, ale nie musi tak być jeśli firmy zastosują kilka rozwiązań prawnych. Niektóre z nich ustawodawca przewidział w ustawie a inne opracowałem w ramach Kancelarii Prawnej Viggen s.c. i są to nasze autorskie rozwiązania. Sposobów na uniknięcie sankcji jest kilka i wszystkie te sposoby przedstawię 18 czerwca (wtorek) podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” i Kancelarie Prawną Viggen s.c.
JP.: Czemu poświęcona będzie konferencja ?
MM: Jak już wykazałem zakres zmian w prawie transportowym jest bardzo obszerny. Niektóre ze zmian są niezwykle restrykcyjne. To żadna sztuka powiedzieć jakie zmiany wchodzą ale sztuką jest podać konkretne rozwiązania pozwalające uniknąć negatywnych konsekwencji. I tak konkretnie:
– w odniesieniu do 2 naruszeń w ciągu 2 lat dokładnie wyjaśnię jakie należy zastosować instrumenty i rozwiązania aby uniknąć utraty dobrej reputacji nawet jeśli takie naruszenia będą miały miejsce w firmie,
– w odniesieniu do konieczności zastosowania się do nowych zasad czasu pracy powiem jak w legalny sposób zwolnić się z tego obowiązku oraz kontroli ITD w przedmiotowym zakresie,
– w odniesieniu do nowych zasad wypłacania diet powiem w jaki sposób wypłacając 100% należnej diety jednocześnie legalnie zaoszczędzić na tym wydatku. Zaznaczam, że kierowca nadal otrzyma wymaganą (ustaloną w firmie) wartość diety ale przedsiębiorstwo mimo wszystko będzie miało niższe koszty z tego tytułu. Rozporządzenie ministra daje w tym zakresie pewne możliwości,
– łącznie omówimy kilkadziesiąt nowych zmian w prawie transportowym. Każdy kto uczestniczył już w naszych wcześniejszych konferencjach (ponad 500 firm), wie że są to niezwykle treściwe i merytoryczne spotkania, chyba jedyne takie w kraju na których pełna koncentracja jest poświęcona na zawartość merytoryczną.
JP.: Gdzie oraz w jaki sposób można się zapisać na konferencję ?
MM: Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem (12) 637-24-57, 606-589-800, 502-189-290 oraz pod adresem mailowym: biuro@viggen.pl.
Serdecznie zapraszam – to trzeba koniecznie wiedzieć.
JP.: Dziękuję Panu za rozmowę
MM: Dziękuję i do zobaczenia podczas konferencji.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/174/40/Niebawem-wejdzie-w-zycie-61-zmian-w-prawie-kore-na-zawsze-zmienia-transport/

GITD nie działa na podstawie prawa! Rzecznik prasowy GITD: „działamy na podstawie wytycznych Ministra Transportu”

We wtorkowym Dzienniku Rzeczpospolita, ukazała się kolejna publikacja poświęcona przegranemu przez GITD wyrokowi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawie kar nakładanych za viaTOLL. Sprawę kolejny raz w Rzeczpospolitej skomentował dla RP Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen. WSA zawyrokował, że multiplikowanie kar za jedno – to samo naruszenie (czyli za każdą bramownicę z osobna) jest bezprawne. WSA orzekł już analogicznie w 33 podobnych przypadkach, jednak GITD nie zamierza zmienić swoich bezprawnych (zdaniem sądu) praktyk, ponieważ uważa że…„działa na podstawie wytycznych Ministerstwa Transportu” – stwierdził rzecznik prasowy GITD.
„Zupełnie tego nie rozumiem w jaki sposób urzędnik państwowy, tak wysoki rangą jak rzecznik prasowy GITD, może oficjalnie w jednym z największych polskich dzienników bezkarnie przyznać, że GITD nie działa na podstawie prawa, ponieważ stosuje się do bezprawnej wytycznej, co już wielokrotnie potwierdził WSA” – dziwi się Mariusz Miąsko, prawnik, Prezes KPV. GITD nie zamierza odpuszczać w przegranych sprawach i zapowiedziało, że w 33 przegranych sprawach wniesie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. „Nie wiadomo na co liczy GITD, ponieważ aby wnieść skargę do NSA należy wykazać niezgodność wyroku WSA z normą. Rzecz w tym, że WSA oparł własne (korzystne dla kierowców) wyroki na zarzucie niezgodności decyzji administracyjnych GITD z wykładnią językową normy, więc nie wiem co tu można zaskarżyć, ponieważ mówiąc kolokwialnie jaki jest koń każdy widzi. Norma mówi wyraźnie, że karę nakłada się za przejazd po drodze krajowej a nie po jej odcinkach, więc naprawdę nie wiem na co liczy GITD ?” – dodaje Mariusz Miąsko
Wiele wskazuje, że GITD opóźnia na ile tylko może, chwilę w której będzie należało ogłosić oficjalnie całkowity blamaż własnych dwuletnich bezprawnych działań, fatalnie tylko, że robi to kosztem tysięcy obywateli, wbrew prawu, logice, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wbrew stanowisku wszystkich wypowiadających się ekspertów prawnych.
(j.p.).

1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/173/40/GITD-nie-dziala-na-podstawie-prawa-Rzecznik-prasowy-GITD-dzialamy-na-podstawie-wytycznych-Ministra-Transportu/

Kluczowa część umowy AETR nie obowiązuje w Polsce już od 3 lat bo… MT zapomniał przesłać tekst do publikacji!

Zapewne większość uczestników branży transportowej uważa, że jednym z podstawowych źródeł obowiązującego prawa transportowego w Polsce, (oprócz rozporządzenia 561/2006 WE), jest Umowa AETR. 
Jednak umowa AETR już od 3 lat nie obowiązuje w zakresie regulującym okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków. Dlaczego ? Ponieważ….nie ogłoszono treści znowelizowanej umowy w Dzienniku Ustaw. Jak to możliwe?
Prawdopodobnie MSZ nie ogłosił nowelizacji ponieważ nie otrzymał tekstu załącznika od Ministra Transportu. Nie wiadomo jednak dlaczego MT nie poinformował MSZ o nowelizacji umowy AETR. Kancelaria Prawna Viggen s.c. złożyła wniosek do MSZ o dokonanie ogłoszenia znowelizowanej umowy. „Branża transportowa jest mylnie przekonana, że umowa nadal w całości obowiązuje. Moim zdaniem tak samo uważają organy kontrolne, co potwierdzają ich materiały szkoleniowe, z którymi miałem okazję się zapoznać i z których wynika, że inspektorzy są szkoleni z zakresu umowy AETR. Na dodatek, w mojej ocenie są szkoleni z zakresu umowy sprzed jej nowelizacji. Jestem przekonany, że tak samo uważa ZMPD, które na swojej stronie internetowej wywiesiło znowelizowaną i przetłumaczoną treść umowy AETR, dostępną tylko dla członków. Rzecz tylko w tym, że informacja, iż jest to wersja aktualnie obowiązująca względem naszych rodaków jest błędna. Dodatkowo w tłumaczeniu ZDPD znajduje się poważny błąd w tłumaczeniu art 6 umowy.” – informuje Mariusz Miąsko, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen, który zbadał dokładnie zagadnienie dotyczące umowy AETR
„Jest to już kolejna wpadka MT w zakresie umowy AETR. W 2009 roku zwróciłem ministerstwu uwagę na okoliczność błędnego tłumaczenia art 9 umowy międzynarodowej. MSZ przyznał mi rację i oficjalnie ogłosił zmianę w umowie. Jednak błąd w tłumaczeniu to jedno, ponieważ jest przejawem niechlujstwa legislacyjnego ale uchybienie obowiązkowi publikacji podstawowej dla branży umowy międzynarodowej przez kilka lat to już zupełnie inna kategoria naruszenia urzędniczych obowiązków. Swoją drogą zastanawia mnie w jak zorganizowanym kraju żyjemy, jeśli przez 3 lata można zapomnieć ogłosić nawet akt prawny rangi umowy międzynarodowej ?” – zastanawia się Mariusz Miąsko
Poniżej znajduje się treść wniosku do MSZ. (j.p.)
Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Kraków dnia 29.05.2013 roku
Mariusz Miąsko Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6 32-085 Modlnica
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aleja Jana Chrystiana Szucha 23,
Warszawa
WNIOSEK
dot.:pilnej potrzebyimplementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. sporządzonej w Genewie, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 29.05.2013 roku z przeprowadzonej z pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w sprawie konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego znowelizowanej umowy AETR, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o dokonanie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw znowelizowanej treści przedmiotowej umowy międzynarodowej. UZASADNIENIE: Pomimo nowelizacji, która miała miejsce w 2010 r roku nadal nie doszło do ogłoszenia jej treści a więc nowelizacja umowy AETR nie została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego.
Umowa AETR, (oprócz Rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego), powinna stanowić jedno z podstawowych źródeł prawa transportowego a także w pewnym zakresie również jedno z źródeł prawa pracy dla załóg pojazdów (ciężarowych oraz autokarów) realizujących międzynarodowe przewozy drogowe. Rola i waga przedmiotowej umowy jest kluczowa dla funkcjonowania przedsiębiorców branży transportowej, ponieważ AETR określa zasady realizacji transportu w zakresie okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków a także użytkowania o urządzeń pomiarowych (tachografów) na przeważającym obszarze Europy. Po przeanalizowaniu stanu prawnego w przedmiotowej materii sądzę, że wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązującemu w środowisku branży transportowej oraz wśród organów kontrolnych takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Policja i innych służb, umowa AETR w znacznej części aktualnie nie obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczy o tym fakt, iż jej aktualna treść (po nowelizacji) nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
Treść AETR, jako umowy międzynarodowej (niezależnie od ratyfikacji), podlega moim zdaniem obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2000 r. nr 39, poz. 443). Genetycznie, źródłem przedmiotowego obowiązku jest art 87 ust. 1 oraz art 88 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej („umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgoda wyrażoną w ustawie są ogłoszone w trybie wymaganym dla ustaw. (…)”). Umowa międzynarodowa w odróżnieniu od rozporządzeń unijnych nie wywołuje więc skutku bezpośredniego względem określonych w niej podmiotów, jeśli nie zostanie uprzednio ogłoszenia. Obowiązek przedłożenia umowy do ogłoszenia spoczywa na Ministerstwie Transportu oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych z uwagi na okoliczność, że najpóźniej do 2010 r. umowa AETR musiała zostać dostosowana (i została dostosowana) do uregulowań wynikających z rozporządzenia WE nr 561/2006. Informacje uzyskane ze strony Europejskiej Komisji Gospodarczej 1 jednoznacznie potwierdzają, iż 20 września 2010 r. miała miejsce nowelizacja treści umowy AETR poprzez jej ujednolicenie z niektórymi uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc1/ECE-TRANS-SC1-2010-AETR-en.pdf). Wbrew powszechnemu przekonaniu ujednolicona treść umowy AETR w mojej ocenie nie odzwierciedla w pełni na poziomie literalnym wszystkich instytucji prawa, określonych w rozporządzeniu 561/2006 WE.
Można jednak co do zasadny uznać, że zadość czyni intencji ustawodawcy w zakresie ujednolicenia norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowcy. Należy dla porządku nadmienić, że polski ustawodawca nie ma wpływy na aktualną znowelizowaną treść umowy AETR. Reasumując, w mojej ocenie, po nowelizacji przedmiotowej umowy należało już w roku 2010 dokonać tłumaczenia oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw aktualnej treści, tego podstawowego dla transportu aktu prawnego. Do dnia dzisiejszego nie dopełniono tego obowiązku. Potwierdza to analiza systemowa publikacji źródeł prawa. Jedyny tekst umowy AETR został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 1999 r. nr 94, poz. 1087 (po jej uprzedniej ratyfikacji z dnia 30 sierpnia 1999 roku). Jedynej aktualizacji dotychczasowego stanu prawnego w zakresie treści przedmiotowej umowy, było obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w art. 9 umowy AETR. Pragnę zaznaczyć, że poprawy przedmiotowego błędu Minister Spraw Zagranicznych dokonał także po mojej pisemnej interwencji oraz sugestii prawidłowej treści przedmiotowego unormowania. Od tego czasu nie dokonano już żadnego ogłoszenia, pomimo iż w międzyczasie doszło do bardzo istotnej nowelizacji. W związku z powyższym w mojej ocenie, formalnie rzecz ujmując, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal źródłem prawa jest treść umowy AETR opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z 1999 roku. Jednak treść ta uległa nowelizacji 30 września 2010 roku, jednocześnie treść dotychczasowa została uchylona (w zakresie obowiązującym w rozporządzeniu 3820-85 EWG, które regulowało okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków przed wejściem w życie rozporządzenia 561/2006 WE).
Dlatego też nie można w ogóle uznać, jakoby umowa AETR w zakresie objętym nowelizacją stanowiła obecnie źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego w mojej ocenie umowa AETR stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa w pozostałym zakresie (nie objętym nowelizacją z dnia 30 września 2010 roku – np. w zakresie odnoszącym się do tachografów). Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do Ministerstwa o pilne ogłoszenie znowelizowanej treści Umowy AETR, stanowiącej jedno z podstawowych źródeł obowiązującego prawa w zakresie prowadzenia przerw i odpoczynków kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i osób. Rzeczpospolita Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem Europejskim, w którym co prawda ratyfikowano umowę AETR ale wbrew powszechnemu przekonaniu nie obowiązuje ona w pełnym zakresie od blisko 3 lat. Należy zauważyć, że (moim zdaniem mylne) przekonanie o obowiązywaniu przedmiotowej umowy jest tak silne, iż organy kontrolne w wytycznych oraz wewnętrznych materiałach szkoleniowych informują o obowiązywaniu wspomnianych uregulowań w zakresie wynikającym w rozporządzenia 3820-85 EWG. Natomiast ZMPD, na własnej stronie internetowej informuje, iż obowiązuje wersja umowy AETR oparta na rozporządzeniu 561/2006 WE.
ZMPD dostarcza także dla własnych członków na własnej stronie wersję znowelizowanej umowy, (która została przetłumaczona przez ZMPD) sugerując, że jest to wersja aktualnie obowiązująca. W mojej ocenie wystarczająco wykazałem, że obydwa powyższe stanowiska są sprzeczne z aktualnym stanem prawnym w przedmiotowym zakresie. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna ważna okoliczność. W wersji tłumaczenia Załącznika do umowy AETR, (przetłumaczonej przez ZMPD – zgodnie z adnotacją znajdującą się na dokumencie) w art 8 ust. 6b znalazł się istotny błąd w tłumaczeniu normy, której źródłem jest art 29 rozporządzenia 1073/2009 WE. Z tłumaczenia wynika jednoznacznie, że w drodze odstępstwa można dokonać wydłużenia okresów prowadzenia (aktywności) pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynków tygodniowych „o 12 odcinków 24-godzinnych”. Tym czasem w oryginalnej wersji przytoczonej normy należy zwrócić uwagę, iż legislator unijny unormował przedmiotowy zakres w ten sposób, iż kierowca może dokonać wydłużenia okresu aktywności „do 12 odcinków 24-godzinnych” pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami („By way of derogation from paragraph 6 (a), a driver engaged in a single service of international carriage of passengers, other than a regular service, may postpone the weekly rest period for up to twelve consecutive 24- hour periods following a previous regular weekly rest period, provided that”).
Warto zwrócić uwagę na wspomnianą okoliczność, ponieważ w pierwotnej wersji tłumaczenia art 29 rozporządzenia 1073/2009 WE, także w polskiej wersji językowej dopuszczono się analogicznego błędu („Article 29 Amendment to Regulation (EC) No 561/2006 In Article 8 of Regulation (EC) No 561/2006, the following paragraph shall be inserted: ‘6a. By way of derogation from paragraph6, a driver engaged in a single occasional service of international carriage of passengers, as defined in Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services , may postpone the weekly rest period for up to 12 consecutive 24-hour periods following a previous regular weekly rest period, provided that:”).
Błąd ten został skorygowany po dwóch interwencjach pisemnych Kancelarii Prawnej Viggen s.c. z dnia 15.04.2010 roku oraz 08.06.2010 roku w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury. Pisma stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego wniosku. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło przedstawione przeze mnie stanowisko.
Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty stanowiska Ministerstwa Infrastruktury z dnia15.06.2010 r „Dnia 4 czerwca 2010 r. wszedł w życie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 (…) Zgodnie z tym przepisem kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku(…)” Pełny tekst został zamieszczony na stronie ministerstwa pod linkiem: http://www.mi.gov.pl/2-48246aace63f1-1792742-p_1.htm
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w zakresie mojego wniosku.
Mariusz Miąsko
1(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) (dostęp na dzień 29.05.2013)

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/172/40/Kluczowa-czesc-umowy-AETR-nie-obowiazuje-w-Polsce-juz-od-3-lat-bo-MT-zapomnial-przeslac-tekst-do-publikacji/

Po korzystnym wyroku sądu w sprawie nielegalnie nakładanych kar „za bramownice” GITD nadal nie zmieniło wytycznych

Pomimo korzystnego dla kierowców i przewoźników wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprawa nadal budzi obawy branży, ponieważ MT oraz GITD nadal nie wycofały się oficjalnie z własnego stanowiska, zgodnie z którym karę wymierzają „za bramownicę” zamiast za przejazd po drodze krajowej. „W zasadzie nie wiadomo już co musiałoby się stać żeby GIDT oraz Ministerstwo Transportu zmieniło własne bezprawne stanowisko skoro nie są dla niego argumentem ani treść normy, ani zasady wykładni prawa, ani zasady logiki, ani stanowisko RPO, ani głos opinii publicznej, ani nawet wyrok WSA” – mówi Mariusz Miąsko, prawnik, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen s.c. „Stanowisko reprezentowane aktualnie w przez MT i GITD to przejaw skrajnego woluntaryzmu i braku poszanowania dla instytucji państwa, Konstytucji RP i obywateli i właśnie dlatego niezwykle cieszy mnie stanowisko sądów. Sądzę, że po tak rażącym nadużyciu w zakresie wykładni prawa ze strony MT i GITD kierowcom należą się oficjalne przeprosiny ze strony tych instytucji” – dodaje Miąsko Kolejny raz tematem zainteresowała się Rzeczpospolita, która prezentuje zgodne stanowisko wielu specjalistów w zakresie bezpodstawnych kar nakładanych za viaTOLL.

2

2

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/171/40/Po-korzystnym-wyroku-sadu-w-sprawie-nielegalnie-nakladanych-kar-za-bramownice-GITD-nadal-nie-zmienilo-wytycznych/

Ogromny sukces przewoźników i kierowców! Sąd „rozjechał” wytyczną Ministra Transportu i GITD w sprawie naliczania kar za viaTOLL

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie pozostawił żadnych wątpliwości, że wytyczne Ministerstwa Transportu w sprawie naliczania kary „za każdą bramownicę” są bezpodstawne. Sąd podzielił stanowisko prezentowane od przeszło półtorej roku przez Kancelarię Prawną Viggen, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” a później także przez Rzecznika Praw Obywatelskich, iż kara może zostać wymierzona wyłącznie za cały przejazd po drodze krajowej a nie za jej odcinki (od bramownicy do bramownicy).

„Stanowisko WSA jest ogromnym sukcesem koncepcji wykładni prawna zaproponowanej przez Kancelarię Prawną Viggen, wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia „NAJLEPSZA DROGA. Dla mnie jako prawnika było od początku oczywiste, że sposób naliczania kar w oparciu o wytyczne Ministerstwa Transportu i GITD były niekonstytucyjne, ponieważ nie wolno w państwie praworządnym wielokrotnie nakładać kar za to samo, jedno naruszenie” – mówi Mariusz Miąsko, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”. (w 2011 roku jako pierwszy wskazał na niekonstytucyjność kar nakładanych przez ITD. Teraz świętuje sukces po wyroku WSA, który podzielił jego koncepcję wykładni prawnej) Stoczyliśmy w tej sprawie prawdziwą batalię, interweniując kilkanaście razy w MT, GITD, RPO, NIK, u Premiera RP. Sprawę nagłośniliśmy w największych mediach takich jak Rzeczpospolita, Polsat Biznes, TVN 24, RMF. Cieszy mnie, że nasza ponad półtoraroczna praca przynosi pożądane efekty. Bezwzględnie wyrok WSA jest wielkim sukcesem starań Kancelarii Prawnej Viggen oraz Stowarzyszenia Najlepsza Droga oraz wszystkich poszkodowanych” – dodaje Prezes Miąsko. Wykaz interwencji przygotowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. w imieniu Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” w sprawie nielegalnie nakładanych kar za viaTOLL: http://jazdaprawna.pl/2013/02/27/zmiana-stanowiska-ministra-transportu-w-sprawie-kar-nakladanych-za-bramownice/ http://jazdaprawna.pl/2013/02/01/rezcznik-praw-obywatelskich-poinformowal-stowarzyszenie-najlepsza-droga-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-nielegalnych-kar-za-viatoll/ http://jazdaprawna.pl/2013/01/31/5912/ http://jazdaprawna.pl/2013/01/24/kancelaria-prawna-viggen-w-tvn24-walczy-z-viatoll-em/ http://jazdaprawna.pl/2013/01/17/ogromny-sukces-stowarzyszenia-najlepsza-droga-rpo-podzielil-stanowisko-ze-kary-za-viatoll-sa-nakladane-bezpodstawnie/ http://jazdaprawna.pl/2012/11/26/gazeta-prawna-na-temat-interwiencji-kancalerii-prawenj-viggen-w-imineiu-stowarzyszenia-najlepsza-droga/ http://jazdaprawna.pl/2012/11/05/kto-dal-dwom-urzednikom-prawo-do-lamania-konstytucji-rp-przy-nakladaniu-kary-za-bramownice-z-takim-pytanie-wystapilo-do-premiera-po-ostatniej-odpowiedzi-mt-stowarzyszenie-najlepsza-droga/ http://jazdaprawna.pl/2012/11/02/premier-nie-doczegal-sie-odpowiedzi-od-ministra-transportu-w-sprawie-nielegalnie-nakladanych-kar-za-bramownice/ http://jazdaprawna.pl/2012/10/23/kary-w-systemie-e-myto-do-poprawki-pisze-rzeczpospolita/ http://jazdaprawna.pl/2012/10/19/rzecznik-praw-obywatelskich-przyglada-sie-funkcjonowaniu-gitd-w-sprawie-nielegalnie-nakladanych-kar-za-bramownice-przez-gitd/ http://jazdaprawna.pl/2012/10/08/wniosek-do-premiera-o-abolicje-nieludzko-wysokich-kar-za-przejazd-po-drogach-krajowych-bez-uiszczenia-oplaty/ http://jazdaprawna.pl/2012/09/18/4293/ http://jazdaprawna.pl/2012/09/18/ministerstwo-transportu-udzielilo-niezwyklych-odpowiedzi-premierowi-w-zakresie-kar-makladanych-za-bramownice-czy-to-juz-koniec-panstwa-prawa/ http://jazdaprawna.pl/2012/09/14/itd-karze-kierowcow-niezgodnie-z-prawem-artykul-w-rmf24-pl/ http://jazdaprawna.pl/2012/07/11/jak-rzeczpospolita-skomentowala-list-do-premiera-wystosowany-przez-stowarzyszenie-najlepsza-droga/

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/170/40/Ogromny-sukces-przewoznikow-i-kierowcow-Sad-rozjechal-wytyczna-Ministra-Transportu-i-GITD-w-sprawie-naliczania-kar-za-viaTOLL/

Niebawem wejdzie w życie 61 zmian w prawie, które na zawsze zmienią transport !

O tym, że prawo transportowe jest silnie przeregulowane wie każdy uczestnik tej branży. Jednak jakby tego było mało już za kilkadziesiąt dni w życie wejdzie kolejnych ponad 60 poważnych zmian w prawie, które na zawsze zmienią zasady funkcjonowania transportu. Zmiany będą dotyczyły ustawy o transporcie drogowym a także ustawy o czasie pracy kierowców. Jest to prawdopodobnie największy pakiet nowelizacji na przestrzeni ostatnich lat. Część firm nie sprosta nowym wymaganiom.
Poprosiliśmy więc o komentarz dotyczący zakresu nadchodzących zmian poprosić Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen s.c, uczestnika prac w Podkomisji Transportu przy Sejmie RP.
J.P.: Czy zakres zmian jest tak szeroki jak często można przeczytać na wielu forach internetowych ?
MM: Faktem jest, że jest to jeden z najobszerniejszych pakietów zmian na przestrzeni ostatnich kilku a może nawet kilkunastu lat. Wchodzi w życie z całą pewnością ponad 60 zmian dotyczących ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców, to bardzo dużo.
J.P.: W jednej ze swoich wypowiedzi uznał Pan, że zmiany mają charakter rewolucyjny. Na czym polega ta rewolucyjność w prawie transportowym?
MM: Uważam, że określenie „rewolucji” w prawie transportowym jest jak najbardziej uzasadnione. W życie wchodzą zupełnie nowe i moim zdaniem bardzo trudne do spełnienia rozwiązania, które nigdy wcześniej nie miały miejsca a które wymagać będą od przedsiębiorców całkowitej zmiany w sposobie zarządzania firmą transportową.
JP.: Na czym więc polegają nowe zmiany – czy może Pan wymienić kilka przykładów takich rewolucyjnych uregulowań?
MM: Oczywiście. Proszę bardzo:
– wprowadzono zasadę, że jeśli przedsiębiorca w ciągu dwóch lat „zaliczy” dwa naruszenia z tzw.: listy „najpoważniejszych naruszeń” to musi z automatu mieć wszczętą procedurę ustalającą czy należy orzec o utracie tzw.: „dobrej reputacji”. Każdy w branży wie, że utrata dobrej reputacji musiałaby skończyć się utratą lub zawieszeniem zezwolenia (dawnej licencji krajowej). Warto jednak wiedzieć, że istnieją zasadniczo dwa instrumenty dzięki którym, pomimo że doszło do utraty dobrej reputacji to firma może się uchronić przed utratą zezwolenia/licencji
– wprowadzono także nowe uregulowanie, zgodnie z którym posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych może utracić własny CKZ za dwa naruszenia w ciągu dwóch lat w firmie którą narusza jeśli odnoszą się one do okoliczności wskazanych w art 6 rozporządzenia 1071/2009 WE. Jednak warto wiedzieć, że i w tym przypadku są okoliczności, które mogą ochronić posiadacza CKZ przed utratą dobrej reputacji,
– wprowadzono nowe typy licencji osobowych a także nową licencję na pośrednictwo w przewozie rzeczy, a także licencję na przewóz samochodami osobowymi, wprowadzono licencję dla „autobusów” w przedziale 7-9 osób,
– zmieniły się zasady zgłaszania pojazdów do wypisów z licencji w zakresie dopuszczalnej ilości zgłoszonych pojazdów do zezwolenia krajowego i jednocześnie licencji międzynarodowej,
– utrzymano dotychczasowe formy poświadczenia sytuacji finansowej (z art 7 rozporządzenia 1071/2009 WE) dla zezwolenia krajowego i licencji międzynarodowej ale jednocześnie zmieniono zasady odnoszące się do potwierdzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie dla nowo powstałych licencji utrzymano „stare” zasady poświadczenia sytuacji finansowej z ustawy o transporcie drogowym,
– wprowadzono nowe zasady utraty „dobrej reputacji” za zatrudnianie kierowców skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym,
– określono że wiele zmian można będzie dokonać w formie elektronicznej bez konieczności wyjazdu do Warszawy do BTM-u,
– określono jakie warunki musi spełniać baza transportowa,
– określono nowe zasady przetrzymywania dokumentacji księgowej w siedzibie firmy transportowej, – wprowadzono tzw.: „środki rehabilitacyjne” dzięki którym można odzyskać „dobrą reputację”,
-określono termin zwrotu nadwyżki wypisów z licencji/zezwolenia oraz sankcję finansową za niedotrzymanie terminu zwrotu,
– wprowadzono nowy termin na dokonanie zmian w licencji/zezwoleniu,
– wprowadzono pewne nowe uregulowania dotyczące kabotażu,
– wprowadzono nowe uregulowanie odnoszące się do „świadectwa kierowcy”,
– wprowadzono nowe zasady dotyczące zwolnienia z egzaminu na CKZ,
– wprowadzono nowe zasady dotyczące wysokości opłat za wydanie zezwolenia krajowego,
– określono, że po raz pierwszy w historii ITD będzie kontrolować kierowców nie tylko z norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków ale także z przekroczenia norm ustawy o czasie pracy kierowców (!) czyli po prostu z czasu pracy.
J.P.: O ile wiadomo to do największej rewolucji doszło właśnie w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców – czy to prawda że obecnie przepisami prawa pracy zostali objęci wszyscy kierowcy niezależnie od tego czy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy na podstawie innej umowy np.: zlecenie lub samozatrudnienia a także właściciele firm transportowych?
MM: Nie zupełnie tak. Prawdą jest że przepisami ustawy o czasie pracy kierowców zostali po raz pierwszy w historii objęci kierowcy w tzw.: „samozatrudnieniu – na własnej działalności” oraz właściciele firm transportowych. Natomiast nie jest prawdą, że uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców będą musieli przestrzegać także kierowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych np.: umów zlecenie i umów nienazwanych.
JP.: Czy to oznacza że właściciel jeżdżący własną ciężarówka lub autobusem oraz kierowca na własnej działalności będzie musiał wykonywać ewidencję czasu pracy kierowców?
MM: Dokładnie tak, z tym że po pierwsze to przedsiębiorca dla którego jest wykonywany transport w samozatrudnieniu bedzie wykonywał ewidencję a po drugie zasady wykonania tej ewidencji są zasadniczo różne w stosunku do ewidencji wykonywanej dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inny jest okres rozliczeniowy, inny jest średniookres wykonania ewidencji, inne są zasady udostępnienia ewidencji kierowcy, inne są zasady dotyczące wyliczenia dyżurów, inna jest w ogóle norma pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowym problemem przy wykonaniu ewidencji jest fakt, że polski ustawodawca pomylił instytucję prawne „tygodniowej normy pracy” z „tygodniowym wymiarem pracy” co rodzi poważne problemy interpretacyjne, utrudniające dodatkowo wykonanie ewidencji.
JP.: Chce pan powiedzieć, że zmieniła się dopuszczalna norma pracy w tygodniu i nie jest to już 40 godzin plus 8 godzin nadliczbowych?
MM: Dokładnie tak! Wartość tygodniowej normy pracy uległa całkowitej zmianie co powoduje zupełnie odmienny sposób naliczania godzin nadliczbowych dla kierowców w „samozatrudnieniu” oraz dla właścicieli firm transportowych,
JP.: Czyli jeśli dobrze rozumiem to aktualnie nie opłaca się zatrudnić kierowców na podstawie „samozatrudnienia” z uwagi na konieczność wykonywania ewidencji czasu pracy i kontrole ITD z zakresy norm czasu pracy?
MM: Zgadza się – zwracam na tą okoliczność uwagę już od wielu miesięcy. Kierowcy zatrudnieni na podstawie prawidłowej umowy cywilnoprawnej nadal będą zwolnieni z kontroli ITD w zakresie czasu pracy, nie będą musieli mieć wykonywanych ewidencji czasu pracy, nie będą mogli być karani za przekroczenia tygodniowych norm czasu pracy…
JP.: …Chce Pan powiedzieć, że wszyscy inni kierowcy będą kontrolowani przez ITD z norm Kodeksu Pracy a tylko ci którzy mają właściwie zawarte umowy o pracę będą całkowicie z tego zwolnieni? Czy to jest sprawiedliwe ?
MM: Nie mnie oceniać sprawiedliwość normy ale potwierdzam że tak właśnie jest o ile umowa cywilnoprawna będzie właściwie sporządzona. Pisałem na ten temat już kilka miesięcy temu na stronie: http://jazdaprawna.pl/2012/09/26/4544/
JP.: Zakres zmian wydaje się po tym co Pan powiedział faktycznie bardzo szeroki i niezwykle restrykcyjny. Czy naprawdę firmy będą traciły za zaledwie dwa naruszenia licencję ?
MM: To prawda, ale nie musi tak być jeśli firmy zastosują kilka rozwiązań prawnych. Niektóre z nich ustawodawca przewidział w ustawie a inne opracowałem w ramach Kancelarii Prawnej Viggen s.c. i są to nasze autorskie rozwiązania. Sposobów na uniknięcie sankcji jest kilka i wszystkie te sposoby przedstawię 18 czerwca (wtorek) podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” i Kancelarie Prawną Viggen s.c.
JP.: Czemu poświęcona będzie konferencja ?
MM: Jak już wykazałem zakres zmian w prawie transportowym jest bardzo obszerny. Niektóre ze zmian są niezwykle restrykcyjne. To żadna sztuka powiedzieć jakie zmiany wchodzą ale sztuką jest podać konkretne rozwiązania pozwalające uniknąć negatywnych konsekwencji. I tak konkretnie:
– w odniesieniu do 2 naruszeń w ciągu 2 lat dokładnie wyjaśnię jakie należy zastosować instrumenty i rozwiązania aby uniknąć utraty dobrej reputacji nawet jeśli takie naruszenia będą miały miejsce w firmie,
– w odniesieniu do konieczności zastosowania się do nowych zasad czasu pracy powiem jak w legalny sposób zwolnić się z tego obowiązku oraz kontroli ITD w przedmiotowym zakresie,
– w odniesieniu do nowych zasad wypłacania diet powiem w jaki sposób wypłacając 100% należnej diety jednocześnie legalnie zaoszczędzić na tym wydatku. Zaznaczam, że kierowca nadal otrzyma wymaganą (ustaloną w firmie) wartość diety ale przedsiębiorstwo mimo wszystko będzie miało niższe koszty z tego tytułu. Rozporządzenie ministra daje w tym zakresie pewne możliwości,
– łącznie omówimy kilkadziesiąt nowych zmian w prawie transportowym. Każdy kto uczestniczył już w naszych wcześniejszych konferencjach (ponad 500 firm), wie że są to niezwykle treściwe i merytoryczne spotkania, chyba jedyne takie w kraju na których pełna koncentracja jest poświęcona na zawartość merytoryczną.
JP.: Gdzie oraz w jaki sposób można się zapisać na konferencję?
MM: Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem (12) 637-24-57, 606-589-800, 502-189-290 oraz pod adresem mailowym: biuro@viggen.pl lub pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1zrEtEHfmTOV_w6SCR2L48W9OGUit5Xl8cr2SoGhKNwk/viewform. Niestety ilość miejsc jest ograniczona do 250.
Serdecznie zapraszam – to trzeba koniecznie wiedzieć.
JP.: Dziękuję Panu za rozmowę
MM: Dziękuję i do zobaczenia podczas konferencji.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/174/40/Niebawem-wejdzie-w-zycie-61-zmian-w-prawie-kore-na-zawsze-zmienia-transport/