Po korzystnym wyroku sądu w sprawie nielegalnie nakładanych kar „za bramownice” GITD nadal nie zmieniło wytycznych

Pomimo korzystnego dla kierowców i przewoźników wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprawa nadal budzi obawy branży, ponieważ MT oraz GITD nadal nie wycofały się oficjalnie z własnego stanowiska, zgodnie z którym karę wymierzają „za bramownicę” zamiast za przejazd po drodze krajowej. „W zasadzie nie wiadomo już co musiałoby się stać żeby GIDT oraz Ministerstwo Transportu zmieniło własne bezprawne stanowisko skoro nie są dla niego argumentem ani treść normy, ani zasady wykładni prawa, ani zasady logiki, ani stanowisko RPO, ani głos opinii publicznej, ani nawet wyrok WSA” – mówi Mariusz Miąsko, prawnik, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen s.c. „Stanowisko reprezentowane aktualnie w przez MT i GITD to przejaw skrajnego woluntaryzmu i braku poszanowania dla instytucji państwa, Konstytucji RP i obywateli i właśnie dlatego niezwykle cieszy mnie stanowisko sądów. Sądzę, że po tak rażącym nadużyciu w zakresie wykładni prawa ze strony MT i GITD kierowcom należą się oficjalne przeprosiny ze strony tych instytucji” – dodaje Miąsko Kolejny raz tematem zainteresowała się Rzeczpospolita, która prezentuje zgodne stanowisko wielu specjalistów w zakresie bezpodstawnych kar nakładanych za viaTOLL.

2

2

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/171/40/Po-korzystnym-wyroku-sadu-w-sprawie-nielegalnie-nakladanych-kar-za-bramownice-GITD-nadal-nie-zmienilo-wytycznych/