Niemcy: zmiany do Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych regulujących czas pracy kierowców

21 lipca br. Rada Federalna Niemiec przyjęła szereg zmian do Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych regulujących czas pracy kierowców. Wśród propozycji znalazł się przepis, zgodnie z którym manualny wpis uwzględniający dni wolne w tachografach cyfrowych ma być obowiązkowy, a czas gotowości kierowcy liczony jako inna prawa.

Dotyczy to pojazdów używanych do przewozu towarów, których maksymalna dopuszczalna waga, łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,8 tony i wynosi nie więcej niż 3,5 tony. Zmodyfikowane przepisy nie będą dotyczyły kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5t. Zgodnie ze zmianami czas gotowości kierowcy będą musieli zapisywać poprzez przestawienie tachografu cyfrowego na znak dla „inna praca” (ikona młotki). Oznacza to, że kierowcy za czas oczekiwania podczas załadunku i rozładunku będą mogli żądać ustawowej płacy minimalnej.

Na razie nie wiadomo kiedy projekt rozporządzenia zostanie uzupełniony przed Federalne Ministerstwo Transportu. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze przed wyborami. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Federalnym Dzienniku Ustaw.

Czy wiesz ile wynosi maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy?

28 dni – maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy

90 dni – maksymalny termin sczytywania danych z tachografu

Jakie są możliwości wykorzystania odpoczynku tygodniowego w pojeździe?

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia WE nr 561/2006 możliwość wykorzystania odpoczynku w pojeździe jest przewidziana w przypadku:

– wszystkich rodzajów odpoczynku dziennego oraz

– skróconego odpoczynku tygodniowego (a więc trwającego mniej niż 45 godzin)

A zatem jeśli pojazd jest wyposażony w miejsce do spania i znajduje się na postoju, to nigdy nie może zostać wykorzystany do odbioru odpoczynku tygodniowego regularnego wynoszącego nieprzerwanie 45 godzin. W samochodzie kierowca może wykorzystać TYLKO skrócony odpoczynek tygodniowy – zatem odradzamy w każdym wypadku pozostawianie karty w pojeździe podczas odbywania każdego odpoczynku tygodniowego.

Jak zarobić 1 mln zł na regulaminach wynagradzania?

Co należy zrobić, aby w przypadku potencjalnych roszczeń wygrać proces i jeszcze dodatkowo mieć 1 milion złotych korzyści w przeliczeniu na 100 kierowców na podstawie prawidłowo wykonanego regulaminu?

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/07/21/jak-wygrac-proces-przed-sadem-pracy-i-dodatkowo-zarobic-1-mln-zl-6/

Płace minimalne w pigułce

W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką płac minimalnych w Europie, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące procedur w krajach, które wprowadziły obowiązek zapewnienia mobilnym pracownikom delegowanym odpowiednich stawek wynagrodzenia.

 

Czytaj na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/07/18/place-minimalne-w-pigulce/

Wzrost płacy minimalnej w Holandii

Od 1 lipca br. pełna płaca minimalna należy się pracownikowi, który ukończył 22 lata, a nie jak to było dotychczas 23. Przed zmianą pracownik w wieku ponad 23 lat otrzymywał 8,96 euro za godzinę. Teraz stawka została podwyższona i wynosi 9,04 euro.

Więcej o płacy minimalnej w Holandii pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2016/12/21/placa-minimalna-na-terytorium-krolestwa-niderlandow-od-1-lipca-2016-ze-zmianami-od-1-stycznia-2017/

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a praca w Polsce

Jak powszechnie wiadomo 11 czerwca 2017 r. pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony Ruch bezwizowy. Od tego dnia obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do tych państw, posiadając paszport biometryczny. Oprócz tego cudzoziemiec powinien spełnić następujące warunki:

•    uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,

•    posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu),

•    nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS, a także

•    nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/06/30/zniesienie-wiz-dla-obywateli-ukrainy-a-praca-w-polsce/

Podstawowy przewodnik korzystania z portalu delegowania pracowników do Francji

Na stronie internetowej o adresie www.sipsi.travail.gouv.fr dostępna jest aktualna platforma, poprzez którą możliwe jest sporządzenie oraz wysłanie formularza delegowania pracownika lub zleceniobiorcy do Francji, celem wykonywania przez niego pracy.

Na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl przedstawiono podstawowe zasady uzupełniania i wysyłania ww. formularza wraz z aktualizacją po 1 lipca 2017 r.

 

Szczegóły pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/07/05/podstawowy-przewodnik-korzystania-z-portalu-delegowania-pracownikow-do-francji/

Jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca?

Do 2016 roku polski pracodawca miał możliwość zatrudnienia cudzoziemca w procedurze „uproszczonej”, która dotyczy obywateli tylko 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy).

Aby posłużyć się procedurą „uproszczoną” i legalne zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy i przesłać oryginalne oświadczenie pracownikowi.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/06/29/jak-prawidlowo-zatrudnic-cudzoziemca/