Jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca?

Do 2016 roku polski pracodawca miał możliwość zatrudnienia cudzoziemca w procedurze „uproszczonej”, która dotyczy obywateli tylko 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy).

Aby posłużyć się procedurą „uproszczoną” i legalne zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy i przesłać oryginalne oświadczenie pracownikowi.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/06/29/jak-prawidlowo-zatrudnic-cudzoziemca/