Czy RODO pozwala na korzystanie z kamerek w samochodach?

Kamerki w samochodach a RODO – czy możemy dalej z nich korzystać? W momencie wejścia w życie RODO sieć zalała histeryczna lawina pytań o to, co w dobie „rodo” wolno a czego nie. Pytania dotyczą także często właśnie kamer.

Kamery w pojazdach – często wykorzystywane w celach rozrywkowych, gdy zachować chcemy śmieszne zdarzenia drogowe, bywają również narzędziem skutecznej walki z piratami drogowymi. Mogą być ponadto pomocne w potrzebie ustalenia faktycznego przebiegu zdarzenia drogowego, gdy świadków brak lub zeznania świadków są sprzeczne. Policja zachęca od lat, aby zdarzenia drogowe rejestrować i przekazywać policji. Poszczególne wydziały „drogówek” w całej Polsce udostępniają specjalne narzędzia ułatwiające przesyłanie filmów policjantom. Czy w związku z RODO możemy nadal z nich korzystać?

Odpowiedź na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem: 

https://jazdaprawna.pl/kamerki-w-samochodach-a-rodo-czy-mozemy-dalej-z-nich-korzystac/

GITD i Najlepsza Droga rzucają przewoźnikom koło ratunkowe – AUDYT NAPRAWCZY KREPTD

GITD i Najlepsza Droga rzucają przewoźnikom koło ratunkowe, wobec których wszczęto procedurę cofnięcia uprawnień transportowych.

Dr Mariusz Miąsko omawia nietypowy dokument rozsyłany przez GITD w sprawie tych przewoźników, których przyłapano na tzw.: NN – Najpoważniejszym Naruszeniu i co, do których byli zobligowani wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji.

Stowarzyszenie Najlepsza Droga po realizacji uprzedniego AUDYTU NAPRAWCZEGO może udzielić REKOMENDACJI ochrony dobrej reputacji.

Przewoźnicy zainteresowani procedurą naprawczą mogą kontaktować się w tej sprawie pod numer:

12 637-24-57.

Nowe przepisy ws. budowy dróg i autostrad

Nowe prawo przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Koniec nadużyć wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonane prace, mimo że same otrzymują za nie olbrzymie pieniądze od państwa. Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze. Powstanie też Komisja Inwestycji Drogowych, która ma zapobiec bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny jakości robót zrealizowanych przez podwykonawców i wykorzystywaniu go jako pretekstu do odmowy zapłaty. To odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na nieuczciwe praktyki koncernów, które uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, doprowadzając je często do bankructwa, a także narażają na straty całe państwo.Więcej: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11384,nowe-prawo-przeciw-naduzyciom-koncernow-przy.html

Opublikowany przez Zbigniew Ziobro Wtorek, 17 lipca 2018

 

„Koniec nadużyć wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonane prace, mimo że same otrzymują za nie olbrzymie pieniądze od państwa. Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze. Powstanie też Komisja Inwestycji Drogowych, która ma zapobiec bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny jakości robót zrealizowanych przez podwykonawców i wykorzystywaniu go jako pretekstu do odmowy zapłaty.

To odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na nieuczciwe praktyki koncernów, które uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, doprowadzając je często do bankructwa, a także narażają na straty całe państwo” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W roli eksperta w tej sprawie wystąpił dr Mariusz Miąsko Prezes SURKSiTD „Najlepsza Droga”, który od lat zabiega o uczciwe wynagrodzenie dla podwykonawców autostrad (wypowiedź od 3’50).

WIELKA nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym!

 

Stało się – wchodzi duża nowelizacja UoTD! Ważna dla KIEROWCÓW, PRZEWOŹNIKÓW I POSIADACZY „CKZ”

Więcej filmów z wyjaśnieniami dr. M. Miąsko znajduje się na videoblogu na stronie:https://mariuszmiasko.pl

Kanał na Youtube dr. Mariusz Miąsko dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCg8kFnamtgONJ6okTj_RVdA/videos

Jeśli chcesz zadać pytanie do doktora Mariusza Miąsko napisz pod adres: mistrzowieprawa@viggen.pl

 

Podróż służbowa a dieta służbowa

Zakres pojęcia podróży służbowej w kontekście ustalenia diet służbowych dla kierowców delegowanych w podróż służbową zagraniczną w oparciu o ustalenie państwa docelowego sensu stricto i w oparciu o praktykę wskazania jednego najdalszego państwa docelowego.

Diety w podróżach służbowych zagranicznych regulowane są na gruncie kodeksu pracy, stanowi o tym wprost art. 775 § 2 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Czytaj więcej na naszym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/podroz-sluzbowa-w-kontekscie-ustalenia-diet-sluzbowych/

Czym jest instytucja pracownika delegowanego?

Wraz z wejściem w życie dnia 17 czerwca 2014 roku dyrektywy wdrożeniowej Parlamentu Europejskiego w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zostały uregulowane przepisy dotyczące delegowanych pracowników oraz przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorstw delegujących takich pracowników.

W trakcie prac nad dyrektywą podnoszono głosy, iż dyrektywa ta przede wszystkim godzi w interesy przedsiębiorców polskich, którzy delegują pracowników za granicę. Głosy te uznać należy za słuszne, ponieważ pod adresem Polski formułowano zarzut uprawiania dumpingu socjalnego. Przypisywanie takich praktyk przedsiębiorcom polskim godziło w samą instytucję delegowania pracowników, którą uznać należy za najbezpieczniejszą formę wyjazdu pracownika przedsiębiorstwa krajowego za granicę. Czym zatem jest instytucja pracownika delegowanego?

Czytaj więcej na naszym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/pracownik-delegowany-te-informacje-powinienes-znac/