Czym jest instytucja pracownika delegowanego?

Wraz z wejściem w życie dnia 17 czerwca 2014 roku dyrektywy wdrożeniowej Parlamentu Europejskiego w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zostały uregulowane przepisy dotyczące delegowanych pracowników oraz przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorstw delegujących takich pracowników.

W trakcie prac nad dyrektywą podnoszono głosy, iż dyrektywa ta przede wszystkim godzi w interesy przedsiębiorców polskich, którzy delegują pracowników za granicę. Głosy te uznać należy za słuszne, ponieważ pod adresem Polski formułowano zarzut uprawiania dumpingu socjalnego. Przypisywanie takich praktyk przedsiębiorcom polskim godziło w samą instytucję delegowania pracowników, którą uznać należy za najbezpieczniejszą formę wyjazdu pracownika przedsiębiorstwa krajowego za granicę. Czym zatem jest instytucja pracownika delegowanego?

Czytaj więcej na naszym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/pracownik-delegowany-te-informacje-powinienes-znac/