Belgia zmienia stanowisko ws. płacy minimalnej

Wydawało się, że Belgowie zdecydowanie najrozsądniej podeszli do kwestii płacy minimalnej uznając, że znajdzie ona zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Jednak ich stanowisko w tej kwestii zostało zmienione i obecnie przepisy regulujące płacę minimalną będą miały także zastosowanie do transportu międzynarodowego z wyłączeniem tranzytu.

 

Czytaj więcej pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/09/28/placa-minimalna-w-belgii/

Minimalna włoska nie tylko dla przewozów kabotażowych towarów

Minimalna włoska dotyczyła do tej pory wyłącznie przewozów kabotażowych towarów. Jednak, jak informuje portal https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx, przepisy regulujące kwestię minimalnego wynagrodzenia we Włoszech będą miały zastosowanie także do przewozów kabotażowych osób.

 

Kluczowe informacje na temat minimalnej włoskiej znajdą Państwo pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/09/23/kabotaz-towarow-we-wloszech/

Minimalna luksemburska – te informacje warto znać

W trosce o wszystkich polskich przewoźników transportu drogowego, którzy wykonują pracę w drodze delegowania na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. wystosowała do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapytania w związku z wejściem w życie ustawy o płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Luksemburga.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zapytania wraz z odpowiedziami udzielonymi z Departamentu Pracowników Delegowanych Inspekcji Pracy w Luksemburgu:

Czytaj więcej pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/09/20/minimalna-luksemburska-te-informacje-warto-znac/

Od 2018 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2100 zł tj. o 5% i jednocześnie 100 zł więcej niż obecnie. Od stycznia 2018 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł.

 

Czytaj więcej pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/09/13/od-2018-roku-wzrost-minimalnego-wynagrodzenia/

Problem z dokumentacją w firmie transportowej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Aby w 100% przygotować się do ewentualnej kontroli ITD/PIP. Z doświadczenia wiemy, że najwięcej uchybień dotyczy czasu pracy kierowców. Po co zatem generować dodatkowe kary za braki lub nieprawidłową dokumentację? Wystarczy systematyczny monitoring danych – nikt i nic nie zrobi tego lepiej niż WIRTUALNY AUDYTOR PRO 7. Program z wyprzedzeniem przypomina o upływających terminach, nie ma zatem możliwości, aby o czymś zapomnieć. Nie masz pewności, czy dokument, który chcesz wprowadzić do programu jest prawidłowy? Wysyłasz skan do naszego Eksperta, który udzieli odpowiedzi – masz 100% pewność, że wszystko jest w porządku. Program jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze, nie zawiesza się, dlatego praca z nim to sama przyjemność. Jesteśmy bardzo elastyczni, dlatego jeśli potrzebujesz jakiejś nowej opcji w programie  Jak to działa?

Czytaj więcej pod adresem: 

http://jazdaprawna.pl/2017/09/08/problem-z-dokumentacja-w-firmie-transportowej-mamy-dla-ciebie-rozwiazanie/

Zasady rozliczania podatku VAT z zastosowaniem zasad FCA i CIP ze zbioru reguł Incoterms

AUTORZY PUBLIKACJI:

mgr Karolina Gnysińska Prawnik Instytutu Naukowego Logistic Technologies sp. z o.o.

 
 
 
 
 
 
 

Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. i Instytutu Naukowego Logistic Technolgies sp. z o.o.

 

 • Wstęp

W dobie wysoko rozwiniętej współpracy podmiotów gospodarczych – zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym – o jakiej możemy obecnie mówić ze względu na znaczny postęp cywilizacyjny w zakresie transportu i komunikacji oraz rewolucję przemysłową, jakie dokonały się na przestrzeni kilku ostatnich wieków – niezbędnym stało się usystematyzowanie zasad współpracy kontrahentów z różnych krajów. Stworzenie jednolitego systemu obrotu handlowego miało na celu tak zwiększenie bezpieczeństwa samego obrotu, jak również normalizację rozliczenia przedsiębiorcy na gruncie rodzimego systemu prawnego.

 

Całość publikacji dostępna pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/09/07/zasady-rozliczania-podatku-vat-z-zastosowaniem-zasad-fca-i-cip-ze-zbioru-regul-incoterms/

Minimalna luksemburska – kluczowe informacje

W trosce o wszystkich polskich przewoźników transportu drogowego, którzy wykonują pracę w drodze delegowania na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. wystosowała do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapytania w związku z wejściem w życie ustawy o płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Luksemburga.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zapytania wraz z odpowiedziami udzielonymi z Departamentu Pracowników Delegowanych Inspekcji Pracy w Luksemburgu:

1. Kto może być przedstawicielem firmy na terenie Luksemburga odpowiedzialnym za przechowywanie wymaganej dokumentacji – czy może być nim jeden z delegowanych kierowców?

 • Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji jest kierowca pojazdu świadczący pracę na terenie Luksemburga.

2. Jaką dokumentację musi przechowywać przedstawiciel oraz czy konieczne jest jej tłumaczenie na język urzędowy Luksemburga?

 • Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać wgrane podczas procesu rejestracji, dokonanego online na następującej stronie: https://guichet.itm.lu/edetach/  Portal jest dostępny w niemieckiej, francuskiej i angielskiej wersji językowej, do dyspozycji przewoźników jest także szczegółowa instrukcja dokonywania rejestracji. W rezultacie, dokumentacja przechowywana jest tylko w formie elektronicznej na powyższej stronie. Kierowcy powinni posiadać w wersji papierowej jedynie dowód dokonania rejestracji- 'Badge Social e-Detachement’, który posiada kod QR ( wzór dokumentu zamieszczony jest na stronie 40 anglojęzycznej instrukcji dokonywania rejestracji). W trakcie kontroli kod na dokumencie jest skanowany i kontroler uzyskuje pełen dostęp do dokumentacji rejestracyjnej dot. danego przewoźnika. Dokumenty można zamieszczać w wersji francuskiej, niemieckiej i ewentualnie angielskiej.

3. Na jaki maksymalny okres można delegować pracownika na teren Luksemburga?

 • Przepisy pracownicze nie wskazują maksymalnego okresu delegowania pracownika. Ograniczenia mogą wynikać z innego typu regulacji, np. okres na jaki dany pracownik posiada ubezpieczenie zdrowotne.

4. Czy obowiązują jakiekolwiek dodatki stażowe do podstawowych stawek za godzinę pracy delegowanego pracownika?

 • Brak przepisów nt. dodatków stażowych. Stawki muszą uwzględniać płacę minimalną przyjętą w Luksemburgu.

5. Jaką datę przyjąć jako datę początkową biegu okresu zatrudnienia danego pracownika w sytuacji kiedy jest to kolejna umowa z tym samym pracownikiem?

 • Każdorazowo brana jest pod uwagę aktualna umowa, na podstawie której pracownik jest oddelegowany, dlatego też data takiej umowy brana jest pod uwagę jako data początkowa.

6. Czy istnieje możliwość dostarczenia brakującej dokumentacji w późniejszym terminie?

 • Brakującą dokumentację należy uzupełnić w terminie 24 godzin od rozpoczęcia pracy przez delegowanego. Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się z tego obowiązku wyznacza mu się wyjątkowo termin dwóch tygodni na uzupełnienie braków.

7. Jakie kary są przewidziane za braki w wymaganej dokumentacji?

 • W razie stwierdzenia braków po wskazanym wyżej terminie dwóch tygodni, może zostać nałożony mandat w maksymalnej wysokości do 50 000 euro lub nawet w szczególnych przypadkach zakaz poruszania się dla pojazdu.

8. Czy w polu „Nace Code” (kod działalności), właściwym będzie podanie dla branży transportu drogowego kod 49.410 – „Transport routiers de fret”?

 • Kod 49.410 jest właściwy w polu 'Nace Code’.

9. Co należy wpisać w polach: „job task” oraz „carried out activity” – przy wypełnianiu informacji o delegowanym pracowniku?

 • W polu 'Job task’ wpisuje się zawód/kwalifikacje, natomiast w polu 'carried out activity’ wykonywaną pracę.

10. Czy właściwym będzie w polu „Social security number” wpisanie numeru właściwego rejestru dla przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną?

 • W polu 'Social security number’ wpisuje się numer właściwego rejestru niebędącego osobą fizyczną.

11. Czym jest wymagany dokument – „ Health fitness certificate for work”?

 • ’Health fitness certificate’ to zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Więcej na temat minimalnej luksemburskiej znajdą Państwo w opracowaniu Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/08/03/minimalna-luksemburska-instrukcja-zglaszania-delegowania-pracownikow-mobilnych-krok-po-kroku/