Od 2018 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2100 zł tj. o 5% i jednocześnie 100 zł więcej niż obecnie. Od stycznia 2018 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł.

 

Czytaj więcej pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/09/13/od-2018-roku-wzrost-minimalnego-wynagrodzenia/