Do 2000 zł za jedno wykroczenie będą otrzymywali pracownicy administracji firm transportowych

Obecnie niedopilnowanie obowiązków przez pracowników firmy transportowej (np..: w zakresie prowadzenia dokumentacji) można było traktować co najwyżej jako „błąd w sztuce”.
Jednak już niebawem ulegnie to zmianie….


Po wakacjach wolą Sejmu dotychczasowe „błędy” uzyskają status „wykroczeń” za które osoby winne będą ścigane oraz karane „grzywną”.
Zgodnie z nowelizowanym art 92 ust 5: „orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3 następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Rodzi to szereg dalszych konsekwencji…
Po pierwsze: Za wykroczenie zawsze ktoś w firmie musi zostać ukarany ponieważ zgodnie ze znaną z prawa karnego zasadą indywidualizacji winy właściwy organ (np.: Sąd) musi ustalić winnego a winnym nie może być firma lecz konkretna osoba fizyczna.
Grzywną w firmie może być ukarany KAŻDY pracownik który odpowiada za wskazany w w ustawie typ nieprawidłowości….które stają się „wykroczeniami”.
Znowelizowany art 92.1 ustawy o transporcie drogowym będzie stanowił:
osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie (…) a także inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, choćby nieumyślnie do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zł.”
Po drugie: Można być ukaranym dowolną ilość razy i nie ma górnej granicy kwoty którą sumarycznie można zapłacić. Ponieważ mamy do czynienia z wykroczeniem to pracownik firmy oraz osoba zarządzająca firmą będzie karana grzywną do 2000 zł za jedno wykroczenie. Dlatego jeśli pracownik na przestrzeni czasu dopuścił się np.: 6 wykroczeń to jeśli będą potraktowane indywidualnie przez organ kontrolny – pracownik otrzyma np.: 6 x 2000 zł grzywny. Przykładowo: jeśli kierowcy danej firmy transportowej będą zatrzymywani kolejno dzień po dniu przez 6 kolejnych dni i organ kontrolny stwierdzi u nich błędy za które odpowiada określony pracownik (nie będący kierowcą) do za każde z wykroczeń dzień po dniu grzywnę do 2000 zł za wykroczenie otrzyma tenże pracownik firmy transportowej.
Dlaczego? Sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku kary grzywny za przekroczenie prędkości. Jeśli np.: na odcinku 3 kilometrów zostaniemy zatrzymani trzykrotnie za przekroczenie prędkości to trzykrotnie zapłacimy mandat (lub grzywnę zasądzoną przez Sąd). Tak samo wygląda sytuacja z grzywną za wykroczenia w dokumentacji firmy.
Po trzecie: Karę grzywny o której mowa można zapłacić za wykroczenia które zostały ujawnione
a) w trakcie kontroli drogowej w Polsce,
b) w trakcie kontroli drogowej ujawnionej za granicą (zgodnie z art 92 ust 6),
c) w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie.
Podstawa prawna:
Zgodnie ze znowelizowanym art 92.1 ustawy o transporcie drogowym zmianie ulega osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (WE) 1071/2009 z dnia21 października 2009 roku (…)a także inna osobawykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, choćby nieumyślnie do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zł.
ANTIDOTUM:
Odpowiedzią na kary grzywien dla pracowników firm transportowych jest dla pracowników program: Wirtualny Audytor, który sam sprawdza i wytwarza większość dokumentów i rekordów prawnych za które można trzymać karę grzywny ( www.wirtualnyaudytor.pl ).
 
Po czwarte: Przewidziano także że wykroczeniami za które pracownicy administracyjni firm transportowych będą płacili grzywny do 2000 zł będą przekroczenia norm rozporządzenia 561/2006 WE, związane z przekroczeniami okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.
ANTIDOTUM:
Znaczna część kierowników transportu oraz spedytorów nie zna szczegółowo norm za przekroczenie których będą płacili grzywny. Dlatego niezbędnym narzędziem stanie się dla nich Symulator 561/2006 WE dzięki któremu będą mogli sprawdzić czy oraz jak „złożyć” zadanie przewozowe aby nie narazić się na popełnienie wykroczenia i konieczność zapłaty 2000 zł grzywny. Symulator jest dostępny pod poniższym adresem:http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&task=viewcategory&catid=3.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/44/40/Do-2000-zl-za-jedno-wykroczenie-beda-otrzymywali-pracownicy-administracji-firm-transportowych/

Jest już pomoc w dostosowaniu firm transportowych do bardzo poważnych i trudnych zmian prawnych, które zaczną obowiązywać od 4 grudnia 2011r.

Jeśli chcesz aby od 4 grudnia 2011 Twoja firma mogła nadal realizować transport drogowy możesz już skorzystać z pomocy.


W tym celu Kancelaria Prawna Viggen s.c (www.kancelariaprawnaviggen.pl) stworzyła: „Rewitalizujący Audyt Prawny” – czyli sposób na dostosowanie firm transportowych do nadchodzących zmian w prawie.
Audyt jest realizowany na preferencyjnych warunkach dla:
a) członków Stowarzyszenia URKS i TD „Najlepsza Droga”
b) uczestników konferencji prawnych w Krakowie, Jerzmanowicach oraz Toruniu – organizowanej przez Stowarzyszenie URKS i TD „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl oraz Kancelarię Prawną Viggen s.c. (na podstawie bonów rabatowych).
 
To już ostatni moment na wprowadzenie zmian we własnej firmie transportowej. Do 4 grudnia 2011 pozostało już bardzo niewiele czasu a zakres koniecznych zmian jest bardzo obszerny.
Dlatego stworzyliśmy zupełnie nowy: „Rewitalizacyjny Audyt Prawny – dostosowujący firmę transportową do najnowszych zmian w prawie które wejdą w życie od końca 2011 roku.
– Jeśli nie wiesz jak dostosować twoją firmę do całkiem nowych przepisów oraz
– Jeśli nie wiesz do jakich przepisów należy się dostosować aby nie utracić własnej firmy to zleć Kancelarii Prawnej Viggen s.c. wykonanie audytu rewitalizującego.
PAMIĘTAJ:
Każda firma transportowa do 4 grudnia 2011 roku musi (!) dostosować się w kilkudziesięciu obszarach do bardzo poważnych zmian wynikających nowych unijnych oraz krajowych uregulowań.
 
DO JAKICH ZMIAN W PRAWIE PRZYGOTOWUJE „AUDYT REWITALIZUJĄCY” ?
Audyt Rewitalizacyjny dostosowuje firmy do kilkudziesięciu bardzo istotnych zmian prawnych z zakresu:
a) przepisów całkiem nowego rozporządzenia 1071/2009 WE,
b) przepisów całkiem nowego rozporządzenia 1072/2009 WE,
c) przepisów całkiem nowego rozporządzenia 1073/2009 WE,
d) znowelizowanych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców,
e) znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie drogowym,
f) znowelizowane przepisy ustawy o drogach publicznych.
 
JAKIE DOKŁADNIE ZMIANY SĄ OBJĘTE „AUDYTEM REWITALIZUJĄCYM” ?
1. Całkiem nowe zasady formalne /kontraktowe/ prowadzenia bazy transportowej,
2. całkiem nowe zasady technicznego wyposażenia bazy transportowej,
3. całkiem nowe zasady formalnych wymagań prawa budowlanego, które musi spełnić baza transportowa,
4. całkiem nowe zasady prowadzenia dokumentacji w biurze firmy transportowej,
5. całkiem nowe zasady prowadzenia poświadczenia sytuacji finansowej (z którymi część firm transportowych będzie miała poważny kłopot),
6. nowe zasady nabywania „zezwolenia” zamiast obecnej licencji krajowej,
7. nowe zasady nabywania „licencji międzynarodowej”,
8. nowe zasady realizacji kabotażu rzeczy,
9. całkiem nowe zasady kabotażu osób,
10. nowe zasady naliczania e – myta,
11. całkiem nowe zasady związane z cofaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
12. całkiem nowe zasady związane z utratą licencji,
13. całkiem nowe zasady obsługi przez posiadacza Certyfikatu Kompetencji Zawodowych większej niż jedna ilości firm transportowych,
18. całkiem nowe zasady odpowiedzialności finansowej (grzywny do 2000 zł za jedno wykroczenie) dla pracowników administracji firmy transportowej np.: kadrowych, spedytorów, kierowników transportu,
19. całkiem nowe zasady odpowiedzialności finansowej kierowców,
20. całkiem nowe zasady odpowiedzialności finansowej firmy transportowej,
 
Oczywiście szczegółowy zakres zmian jest znacznie jest znacznie szerszy.
DODATKOWY ZAKRES „AUDYTU REWITALIZUJĄCEGO”:
Dodatkowo audyt obejmuje dotychczasowy zakres czyli analiza około 100 rekordów prawnych opisanych bardziej szczegółowo na stronie www.kancelariaprawnaviggen.pl w zakładce „AUDYT PRAWNY”.
DLACZEGO „AUDYT REWITALIZUJĄCY” JEST TAK WAŻNY?
a) Ponieważ jeszcze nigdy w historii transportu za jednym razem nie wchodziło tak wiele całkiem nowych a wręcz rewolucyjnych zmian i praktycznie nie ma możliwości aby firmy samodzielnie potrafiły się do nich dostosować,
b) Ponieważ przepisy „krzyżują się między sobą” w tak trudny sposób że sprawiają kłopot nawet prawnikom wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej a więc część z nich będzie zbyt trudna dla przeciętnego pracownika.
c) Ponieważ firmy które nie dostosują się do części zmian formalnie rzecz ujmując nie będą miały prawa od 4 grudnia do realizacji transportu drogowego.
d) Ponieważ firma z dnia na dzień może pozostać bez posiadacza CKZ co uniemożliwi jej dalsze funkcjonowanie.
e) Ponieważ możesz stracić dorobek życia nie dostosowując się do zmian.
f) Ponieważ po obecnych zmianach najniższym wymiarem kary będzie kara finansowa dla firmy a inne formy kar będą znacznie dotkliwsze.
 
DLACZEGO NAJLEPIEJ W POLSCE PRZYGOTUJEMY TWOJĄ FIRMĘ DO ZMIAN ?
Ponieważ :

  • ponad 5 lat temu to nasza kancelaria (www.kancelariaprawnaviggen.pl) stworzyła audyt prawny dla transportu więc posiadamy wieloletnie doświadczenie,
  • posiadamy także największe w Polsce doświadczenie w zakresie ilości wdrożonych procedur naprawczych i dostosowujących (zrealizowaliśmy ponad 210 audytów w firmach transportowych),
  • jako uczestnik prac Sejmowych podkomisji (z ramienia Stowarzyszenia URKS i TD „Najlepsza Droga”) w zakresie zmian w prawie transportowym znamy kierunki oraz intencje zmian oraz potrafimy je zaimplementować do firm transportowych,
  • jako jedyni w kraju posiadamy zespół prawny wyspecjalizowany we wdrażaniu prawno-transportowych procedur naprawczych w ramach audytów prawnych w firmach transportowych.
  • Jako jedyni w kraju posiadamy także i instrumenty informatyczne pozwalające na utrzymanie po audycie bardzo wysokiej jakości i bezpieczeństwa prawnego w firmie transportowej. Służy do tego program Wirtualny Audytor (www.wirtualnyaudytor.pl), który jest jedynym w Europie programem stricte prawnym służącym do zarządzania bezpieczeństwem w firmie transportowej.

 
CHCESZ ZAMÓWIĆ REALIZACJĘ AUDYTU ?

KONTAKT:
(12) 637-24-57
TEL 606 – 589 – 800
TEL 509 – 98 – 25 – 77
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/43/40/Jest-juz-pomoc-w-dostosowaniu-firm-transportowych-do-bardzo-powaznych-i-trudnych-zmian-prawnych-ktore-zaczna-obowiazywac-od-4-grudnia-2011r/