Belgia zmienia stanowisko ws. płacy minimalnej

Wydawało się, że Belgowie zdecydowanie najrozsądniej podeszli do kwestii płacy minimalnej uznając, że znajdzie ona zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Jednak ich stanowisko w tej kwestii zostało zmienione i obecnie przepisy regulujące płacę minimalną będą miały także zastosowanie do transportu międzynarodowego z wyłączeniem tranzytu.

 

Czytaj więcej pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/09/28/placa-minimalna-w-belgii/