Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy a praca w Polsce

Jak powszechnie wiadomo 11 czerwca 2017 r. pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony Ruch bezwizowy. Od tego dnia obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do tych państw, posiadając paszport biometryczny. Oprócz tego cudzoziemiec powinien spełnić następujące warunki:

•    uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,

•    posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu),

•    nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS, a także

•    nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/06/30/zniesienie-wiz-dla-obywateli-ukrainy-a-praca-w-polsce/