Kolejny Sukces Kancelarii Prawnej Viggen!

18 czerwca 2013 r. na Sali Kongresowej w Centrum hotelowo – konferencyjnym Witek w Krakowie, odbyła się Konferencja pt. ,,Rewolucyjne zmiany w prawie transportowym w roku 2013” dla właścicieli i osób zarządzających w przedsiębiorstwach transportowych.

W trakcie Konferencji, zostały w sposób szczegółowy omówione wszystkie zmiany, które czekają przedsiębiorstwa transportowe po wejściu w życie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Jednym z kluczowych tematów, który odbił się największym echem wśród uczestników była analiza roszczeń kierowców za wypłatę należnych składników wynagrodzenia jak również problem lawiny pozwów ze strony kierowców z którą walczy obecnie wielu przewoźników. Organizatorami konferencji byli: Kancelaria Prawna Viggen s.c. oraz Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” .
Sponsorem głównym Konferencji została Giełda Transportowa Timocom. Sponsorami wydarzenia byli rownież Renault Truck Polska oraz DKV, natomiast główny patronat medialny nad wydarzeniem objął największy portal transportowy E-transport. Dziękujemy że jesteście Państwo z nami i wspólnymi siłami pomagacie nam zmieniać sytuację polskich firm transportowych poprzez przygotowanie ich do nowelizacji przepisów oraz przygotowanie do wszelkich innych zagrożeń z którymi muszą zmagać się na codzień. Na konferencji można było spotkać właścicieli oraz kadrę zarządzającą największych polskich firm transportowych m. in. : Omega Pilzno, Pol-Miedź Trans, PKS Rzeszów, PTS S.A , F.L Polska, ZTE Radom, i wielu innych. Łącznie swoją wizytą zaszczyciło nas ponad 100 uczestników w tym także największych w Polsce firm transportowych. Cieszymy się z tak ogromnej liczby gości, ponieważ dzięki wam po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu iż działalność naszej kancelarii jest doceniana przez środowisko transportowe, darzycie nas Państwo ogromnym zaufaniem i powierzacie nam kontrole nad najważniejszymi działami Państwa przedsiębiorstw.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, której to Kancelaria Prawna Viggen była współtwórcą poprzez uczestnictwo i reprezentowanie strony przewoźników na podkomisji infrastruktury, już od 16 lipca wejdzie w życie a przez to dojdzie do radykalnych zmian zasad organizacji transportu drogowego. Na mocy znowelizowanych przepisów wejdzie w życie wiele rewolucyjnych i bardzo niebezpiecznych uregulowań.
Najgroźniejsze dla przewoźników są zapisy mówiące o tym, że w przypadku zaledwie dwóch poważnych naruszeń w ciągu aż dwóch lat firma transportowa i posiadacz CKZ muszą mieć wszczętą procedurę, w ramach której właściwy organ ustali czy należy cofnąć tzw.: „dobrą reputację” czego skutkiem będzie utrata CKZ i licencji/zezwolenia.
Kolejną poważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji dla absolutnie wszystkich osób kierujących pojazdami niezależnie od formy zatrudnienia – w tym także dla właścicieli firm transportowych, jednak zasady prowadzenia tej ewidencji będą odmienne niż w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Pierwszy raz w historii ustanowiono także wysokie kary finansowe za przekroczenie dziennej normy czasu pracy. Dotychczas obowiązywały wyłącznie sankcje odnoszące się do przekroczenia norm okresów i czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków.
Jednak to nie wszystkie zmiany…
W celu omówienia wszystkich zagadnień powiązanych ze zmianami w przepisach, swoją prelekcję poprowadziło 9 wyspecjalizowanych w prawie transportowym prawników, którzy na co dzień są pracownikami Kancelarii Prawna Viggen. Wszystkich Państwa, którzy nie zdążyli uczestniczyć w konferencji zapraszamy do skorzystania z indywidualnie z usług naszej kancelarii. 502 189 290 Pod tym numerem możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego odnośnie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz zabezpieczeniu firmy od roszczeń kierowców.
Do usłyszenia!

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/175/40/Kolejny-Sukces-Kancelarii-Prawnej-Viggen/