U Prezydenta RP

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy typ umowy – robotnicy obrazili rolników

Udział w konsultacjach u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy – w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego nowego typu Umowy o pomocy przy zbiorach. W konsultacjach w charakterze eksperta z ramienia NSZZ RI „Solidarność”, przygotowaliśmy opinię prawno-naukową wskazującą na dopuszczalność  umiejscowienia nowego typu umowy w polskim i międzynarodowym porządku prawnym w szczególności na płaszczyźnie Praw Człowieka. Pan Prezydent podpisał ustawę implementującą nowy rodzaj umowy.