• Doradztwo prawne, obsługa prawna, analizy prawne, audyty prawne;
 • Etykiety krajowe – analizy, weryfikacja zgodności z aktami unijnymi, redagowanie treści etykiet oraz aktami prawnymi, doradztwo, konsultowanie;
 • Sprawdzanie treści reklam i materiałów promocyjnych;
 • Przygotowanie pism do Inspekcji Sanitarnej, GIS, IJHARS, UOKiK oraz innych organów;
 • Postępowania administracyjne i sądowe, postępowanie reklamacyjne.
Świadczymy obsługę w zakresie następujących przepisów:
 • Rozporządzenie 1924/2006
 • Rozporządzenie 1169/2011
 • Rozporządzenie 2015/2283
 • Rozporządzenie 2017/2470
 • Rozporządzenie 609/2013
 • Rozporządzenie 2016/128
 • Rozporządzenie 2016/127
 • Rozporządzenie 2017/1798
 • Dyrektywa 2006/141/WE
 • Dyrektywa 2006/125/WE
 • Dyrektywa 96/8/WE
 • Rozporządzenie 1925/2006
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Przepisy sektorowe

 

Co robimy?

– redakcja treści etykiet

– redakcja treści reklam i innych materiałów marketingowych

– doradztwo w zakresie składu jakościowego i ilościowego

– przygotowanie do kontroli organów urzędowej kontroli żywności

– reprezentowanie przed Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– przygotowanie powiadomień do GIS dla żywności objętej powiadomieniem

– reprezentowanie przed sądem w sporach z organami kontroli urzędowej

– audyty z zakresu prawa żywnościowego

– audyty procesów produkcyjnych i zarządczych

Naszą specjalnością są suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, ale działamy kompleksowo w całym zakresie prawa żywnościowego. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu naszych usług, prosimy o kontakt – nasz zespół najbardziej doświadczonych prawników i ekspertów ds. żywności na pewno odpowie.

 
 
Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Wspieramy przedsiębiorczość

Poznaj nasze wszystkie usługi: https://kancelariaprawnaviggen.pl/

e-mail: biuro1@viggen.pl
tel.: 509 982 577
(12) 637 24 57