• Doradztwo prawne, obsługa prawna, analizy prawne, audyty prawne;
 • Etykiety krajowe – analizy, weryfikacja zgodności z aktami unijnymi, redagowanie treści etykiet oraz aktami prawnymi, doradztwo, konsultowanie;
 • Sprawdzanie treści reklam i materiałów promocyjnych;
 • Przygotowanie pism do Inspekcji Sanitarnej, GIS, IJHARS, UOKiK oraz innych organów;
 • Postępowania administracyjne i sądowe, postępowanie reklamacyjne.
Świadczymy obsługę w zakresie następujących przepisów:
 • Rozporządzenie 1924/2006
 • Rozporządzenie 1169/2011
 • Rozporządzenie 2015/2283
 • Rozporządzenie 2017/2470
 • Rozporządzenie 609/2013
 • Rozporządzenie 2016/128
 • Rozporządzenie 2016/127
 • Rozporządzenie 2017/1798
 • Dyrektywa 2006/141/WE
 • Dyrektywa 2006/125/WE
 • Dyrektywa 96/8/WE
 • Rozporządzenie 1925/2006
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Przepisy sektorowe