Dekret Loi Macron nakłada obowiązek posiadania przedstawiciela we Francji przez przedsiębiorstwa transportowe. Brak posiadania takiego przedstawiciela skutkował będzie niemożnością zgłoszenia delegowania pracowników na platformie SIPSI.

Obowiązek wskazania przedstawiciela przez zagranicznego pracodawcę (w tym z branży transportowej) wynika z artykuł L. 1262-2-1 francuskiego kodeksu pracy.

Przedstawicielem przedsiębiorstwa transportowego na terytorium Francji może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, do której obowiązków należy natychmiastowe udzielanie informacji służbom kontrolnym na temat dokumentacji wymaganej podczas kontroli w postaci umowy o pracę w języku francuskim, zaświadczenia o delegowaniu, zestawienia wynagrodzeń pracowników za okres delegowania, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Prawo zezwala na dysponowanie tą dokumentacją w formie elektronicznej, w formacie plików, które nie pozwalają się edytować. Określenie właściwej umowy z przedstawicielem oraz odpowiednich warunków współpracy z nim mogą pozwolić uniknąć przedsiębiorstwom transportowym nałożenia przez francuskie organy kontrolne wielotysięcznych kar liczonych w euro. Przy wyborze przedstawiciela warto również kierować się tym, aby była to osoba, która ustanowiona przedstawicielem jest faktycznie, a nie tylko dla pozoru. Przedstawiciel w związku z ciągle zmieniającym się prawem francuskim powinien dysponować również odpowiednim zapleczem prawno-merytorycznym.
Przedstawiciel ponadto zobowiązany jest do przechowywania przekazanej mu dokumentacji pracowniczej, co wiąże się z odpowiedzialnością za zabezpieczenie przechowywanych danych

Przedstawiciel Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. dokumentację pracowników przedsiębiorstwa, którego jest przedstawicielem zabezpiecza na serwerach OVH znajdujących się we Francji, które zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania tych danych. Gwarantujemy zatem, że przetwarzanie i gromadzenie danych jest zgodne z najwyższymi standardami wprowadzonymi rozporządzeniem RODO.

Delegujesz pracowników do Francji? Potrzebujesz przedstawiciela?

Zadzwoń: 519 140 984