W Belwederze

Przemowa Pani Minister dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej z Kancelarii Prezydenta RP

Przemowa dr Mariusza Miąsko w Belwederze na zaproszenie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresy Hałas do zebranych delegatów i gości min.: Pani Minister Barbary Fedyszak – Redziejowskiej (Kancelaria Prezydenta RP), Pana Krzysztofa Jurgiela (Ministerstwo Rolnictwa) i grona znamienitych uczestników.

 Przemowa Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresa Hałas

wraz ze zgromadzonymi i zasłużonymi uczestnikami o wolność i demokrację