Na posiedzeniu podkomisji

20 lutego 2019 . w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji, którego przedmiotem obrad były Zagrożenia rynku kruszyw i materiałów budowlanych w Małopolsce i innych regionach kraju w następstwie braku możliwości pozyskiwania nowych złóż kopalin, a także konsekwencje interpretacji uchwał samorządów wojewódzkich przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Anna Nieć-Mrzygłód – kierownik działu prawnego czynnie uczestniczyła w przedmiotowej podkomisji w imieniu Kancelarii Prawnej Viggen reprezentując polskich przedsiębiorców zintegrowanych wokół tak istotnego dla nich zagadnienia. Podejmowane decyzje w postaci uchwał, interpretacji i pojedynczych decyzji organów władzy publicznej mają istotne znaczenie dla funkcjonowania tychże przedsiębiorstw. Powyższe ma ogromne znaczenia na wzrost ceny kruszyw w Polsce, a to z kolei niesie poważne ryzyko wzrostu cen na poszczególne usługi w ramach zamówień publicznych, a także w innych sektorach gospodarki, które oparte są o zakup tego rodzaju materiałów.

U Premiera RP

Uczestniczyliśmy w konsultacjach z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim (z ramienia Prezydium NSZZ RI „Solidarność”) w sprawie rozwoju polskiego rolnictwa.

Przedmiotem konsultacji z Panem Premierem było między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego typu umowy o pomocy przy zbiorach (którego KPV jest pomysłodawcą i współautorem) oraz wdrożenie projektu strategi rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Na zdjęciu: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Jacek Sasin (po prawej), Pani Poseł Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, Senator Jerzy Chruścikowski, posłowie RP, dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen, członkowie Prezydium NSZZ RI „Solidarność”.

U Prezydenta RP

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy typ umowy – robotnicy obrazili rolników

Udział w konsultacjach u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy – w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego nowego typu Umowy o pomocy przy zbiorach. W konsultacjach w charakterze eksperta z ramienia NSZZ RI „Solidarność”, przygotowaliśmy opinię prawno-naukową wskazującą na dopuszczalność  umiejscowienia nowego typu umowy w polskim i międzynarodowym porządku prawnym w szczególności na płaszczyźnie Praw Człowieka. Pan Prezydent podpisał ustawę implementującą nowy rodzaj umowy.

U Ministra Sprawiedliwości

Udział w konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ziobro a także wice Ministra Sprawiedliwości Pana prof. Marcina Warchoła w sprawie projektu Ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych, mającej na celu likwidację kryminalnych praktyk występujących w sektorze budowlanym.

 

 

Nowe prawo przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

W Belwederze

Przemowa Pani Minister dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej z Kancelarii Prezydenta RP

Przemowa dr Mariusza Miąsko w Belwederze na zaproszenie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresy Hałas do zebranych delegatów i gości min.: Pani Minister Barbary Fedyszak – Redziejowskiej (Kancelaria Prezydenta RP), Pana Krzysztofa Jurgiela (Ministerstwo Rolnictwa) i grona znamienitych uczestników.

 Przemowa Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresa Hałas

wraz ze zgromadzonymi i zasłużonymi uczestnikami o wolność i demokrację

Dla Ministerstw i Podkomisji

Od wielu lat wspieramy w konsultacjach polskie ministerstwa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – np. konsultacje w sprawie Zaświadczenia A-1 dla pracowników delegowanych do UE, nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, elementów nowelizacji KP; Ustawy o czasie pracy kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury (Transportu) – np. w zakresie Ustawy o Transporcie drogowym, regulacji dot. nieprawidłowości w realizacji budowy dróg i autostrad itp.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – np. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym Rolników wdrażająca nowy rodzaj umowy: Umowę o pomocy przy zbiorach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – np. za sprawą naszej inicjatywy (wniosku), zaimplementowano do polskiego porządku prawnego nowelizację dwóch podstawowych konwencji międzynarodowych: AETR (regulujących czas pracy pracowników mobilnych) oraz ATP (regulujących zasady przewozu produktów szybko psujących się – głównie spożywczych)

Ministerstwo Sprawiedliwości – np.: w zakresie konsultacji dot. projektu ustawy o zapobieganiu nadużyciom przy budowie dróg i autostrad

Urząd Rady Ministrów – w zakresie koordynacji niektórych konkretnie wytypowanych i  bezpośrednio wskazanych przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zadań (koordynująco-doradczych) – np. dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – w zakresie wskazanym przez stosowne instytucje.

Podkomisje – od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach oraz konsultacjach podkomisji stałych a w szczególności Podkomisji Infrastruktury (w zakresie związanym z infrastrukturą i czasem pracy kierowców), Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyskusja na temat najpoważniejszych naruszeń w transporcie

Dla każdego

LEXTRANS24 (obecnie Silnik Prawny) – Kancelarii Prawnej Viggen został wyróżniony w konkursie na najlepszy „Produkt Innowacyjny dla Logistyki i Transportu”, organizowanym przez wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting.Prezentacja trzech najważniejszych programów dla branży odbyła się podczas uroczystej Gali Logistyki i Transportu, 11 grudnia 2013 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

LEXtrans24 Kancelarii Prawnej Viggen został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 – Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić. Pod kategorią innowacyjności należy rozumieć nie tylko nowe, zaawansowane technologicznie produkty, ale ponadto, mające wpływ w walce z konkurencją, nowe koncepcje zarządzania i strategie obsługi klienta.

– Po 10 latach badań teoretycznych i setkach doświadczeń empirycznych, stworzyłem unikalny, innowacyjny system łączący prawo oraz informatykę. System ten po raz pierwszy w historii uczynił z prawa sprzymierzeńca firm transportowych. Nazwałem go „LEXTRANS 24″. Nazwa oddaje ideę systemu, który przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zarządza w dowolnym miejscu na świecie, tysiącami procesów prawnych firmy transportowej. Połączenie innowacyjnego oprogramowania z doświadczeniem najlepszych prawników spowodowało po raz pierwszy w historii, że prawo stało się instrumentem budujący realną przewagę biznesową nad konkurencją oraz państwowymi organami kontrolnymi – wyjaśnia dr Mariusz Miąsko, prezes Kancelarii Prawnej Viggen, twórca zwycięskiego „Produktu Innowacyjnego 2013 – Logistyka, Transport, Produkt” – LEXtrans24.

———–

OLYMPUS DIGITAL CAMERA