Kancelaria Prawna Viggen sp. j. nie przestaje walczyć o prawa branży wentylacyjnej

15 maja 2019 roku odbyła się audycja w programie „Po stronie prawdy” w TV Trwam, w której wystąpił zespół Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. Prezes dr Mariusz Miąsko, Kierownik Działu Prawnego Anna Nieć – Mrzygłód oraz Piotr Tarasek i Grzegorz Górecki – prawnicy opracowujący opinię prawną dotyczącą analizy ryzyka skutków wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W audycji tej, która była kontynuacją audycji podejmowanej w tym samym programie 23 marca 2019 roku, zespół Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. podejmował kwestię skutków wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia, która będzie miała skutki społeczne w postaci pozbawienia tysięcy pracowników branży wentylacyjnej miejsc pracy.

Wystąpienie zespołu Kancelarii w programie było kolejnym z wystąpień medialnych naszego zespołu w tej sprawie, które miało na celu nagłośnienie istoty sprawy. Podjęcie spektrum działań na rzecz branży przez nasz zespół zmierza do ochrony interesów polskich przedsiębiorców i ochrony polskiego rynku pracy. Nie ustajemy w działaniach na rzecz pomyślnego dla branży rozwiązania sprawy i kontynuujemy z uporem nasze działania w tym kierunku.

 

Link do programu:

https://www.youtube.com/watch?v=NIlC_HnEWH0

 

Piotr Jan Tarasek

 

Zobacz także:

KPV na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska

9 maja br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. Prezes Mariusz Miąsko oraz Kierownik Działu Prawnego Anna Nieć-Mrzygłód.

Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe kwestie w związku z szeroko pojętą ochroną środowiska i pojawiającym się w ostatnim okresie problemem w kontekście odpadów, a także kwestii wydobycia kruszyw na obszarach objętych programem Natura 2000, na które reprezentacja naszej Kancelarii zwróciła szczególną uwagę i mogła pozwolić sobie na przedstawienie własnych spostrzeżeń na gruncie przedstawionych zagadnieniach prawno-faktycznych.

Wstępne ustalenia stanowią, że w najbliższym czasie przy naszym współudziale być może dojdzie do ujednolicenia ustawodawstwa i znacznego usprawnienia działań w tych zakresach. Ministerstwo bowiem już podejmuje konkretne działania.