KPV na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska

9 maja br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. Prezes Mariusz Miąsko oraz Kierownik Działu Prawnego Anna Nieć-Mrzygłód.

Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe kwestie w związku z szeroko pojętą ochroną środowiska i pojawiającym się w ostatnim okresie problemem w kontekście odpadów, a także kwestii wydobycia kruszyw na obszarach objętych programem Natura 2000, na które reprezentacja naszej Kancelarii zwróciła szczególną uwagę i mogła pozwolić sobie na przedstawienie własnych spostrzeżeń na gruncie przedstawionych zagadnieniach prawno-faktycznych.

Wstępne ustalenia stanowią, że w najbliższym czasie przy naszym współudziale być może dojdzie do ujednolicenia ustawodawstwa i znacznego usprawnienia działań w tych zakresach. Ministerstwo bowiem już podejmuje konkretne działania.