We współpracy z Kościołem Katolickim

Kawaler Orderu Świętego Stanisława, dr Mariusz Miąsko czynnie wspiera działania pro publico bono, we współpracy z kluczowymi przedstawicielami Kościoła Katolickiego,  uczestnicząc w bractwie Świętego Stanisława, Komandorii Gnieźnieńskiej, promując postawy prokatolickie oraz prospołeczne, którego motto „Praemiando Incicat”, zachęca do działań skoncentrowanych na pomocy potrzebującym.